Skuldinvesterare

Finansieringsstrategi

Ett viktigt mål för Nordeas likviditets- och upplåningsstrategi är att säkerställa ständig tillgång till stabil och konkurrenskraftig upplåning på marknaden samtidigt som vi beaktar externa regelverk, intern risktolerans och marknadsförhållanden.

Dokument i urval

Presentation för obligationsinvesterare

Hämta

Presentation om gröna obligationer

Hämta

Presentation om hållbarhetslänkade lån

Hämta

Våra kreditbetyg

Nordea Bank Abp har kreditbetyg från de tre stora kreditvärderingsinstituten Moody’s, Standard & Poor’s och Fitch.

 Moody'sStandard & Poor'sFitch
 KortfristigLångfristigKortfristigLångfristigKortfristigLångfristig
Nordea Bank AbpP-1Aa3A-1+AA-F1+AA-
Nordea Hypotek* Aaa    
Nordea Eiendomskreditt AS* Aaa    
Nordea Mortgage Bank Plc* Aaa    
Nordea Kredit*   AAA  

*) Kreditbetyg för säkerställda obligationer 

Hållbar finansiering

 

Nordea är mitt uppe i en stor omställning där hållbarhet ska införlivas i alla koncernfunktioner och affärsområden. Att främja företag och innovationer som bidrar med hållbara energi- och infrastrukturlösningar är något vi prioriterar i våra riktlinjer och anvisningar för investeringar och utlåning. Nordeas ramverk för gröna obligationer och hållbarhetslänkade lån är ytterligare ett steg mot att införliva miljöhänsyn i vår kärnverksamhet.

Kontaktuppgifter

Maria Caneman                                                                 Petra Mellor

Chef för Debt IR and ratings                                                                                              Chef för Bank Debt, Long Term Funding

Tel: +46 10 156 5019                                                                                                         Tel: +46 8 407 9124

Email: maria.caneman [at] nordea.com                                                                               Email: petra.mellor [at] nordea.com