Finansiell kalender

Vår kalender för rapporter och evenemang

Utöver den ordinarie bolagsstämman håller vi även kvartalsvisa webbsändningar där vi presenterar vårt resultat, genomför roadshows och kapitalmarknadsdagar, samt deltar i olika finansiella konferenser under året för att hålla våra aktieägare informerade om hur det går för oss.

Här hittar du en uppdaterad kalender med datum, plats och praktisk information om varje evenemang. Observera att kalendern uppdateras löpande. 

We wanted to show you external content but you cannot see it as you have not enabled marketing cookies

Click here to update your consent

** Under förutsättning att bolagsstämman 2024 fattar beslut om utbetalning av ordinarie utdelning.