Nordeas flytt av moderbolagets säte (2017–2018)

Genom en omvänd gränsöverskridande fusion flyttade Nordea sätet för koncernens moderbolag från Sverige till Finland, ett land som även är medlem i EU:s bankunion.  

Beslutet att flytta moderbolagets säte till Finland och bankunionen baserades på Nordeakoncernens unika nordiska och internationella struktur vilken innebar att de då befintliga nationella regelverken inte var helt ändamålsenliga för koncernens verksamhetsmodell och senaste strategiska utveckling. 

Nordeas aktieägare godkände fusionsplanen vid årsstämman i mars 2018. Efter årsstämman erhölls under 2018 alla godkännanden, tillstånd och samtycken från relevanta myndigheter i Sverige och Finland. Den 1 oktober 2018 verkställdes fusionen, vilket innebar att Nordea Bank Abp ersatte Nordea Bank AB (publ) som koncernens moderbolag.