Bekämpning av ekobrott

Exempel på ekobrott

Människohandel, terrorism, korruption, narkotikasmuggling, skatteflykt och andra brott orsakar allt större ekonomiska och sociala kostnader runtom i världen. 

Att spåra och stoppa pengaflödena från kriminell verksamhet är avgörande för att motarbeta brottslingarna och därför är bankerna en viktig del av lösningen.

Penningtvätt handlar om försök att omvandla, dölja och skaffa pengar från brottslig verksamhet. Om penningtvätten lyckas kan svarta pengar förvandlas till vita, till synes hederligt förvärvade pengar. Brottslingarna vill gärna dölja pengarnas olagliga ursprung för att avleda uppmärksamhet från dem.

 

Läs mer om EU:s regelverk för bekämpning av penningtvätt.

Terrorismfinansiering är när terrorister på olika sätt skaffar pengar till sin verksamhet. Att samla in eller tillhandahålla pengar som ska användas till terrorhandlingar eller för att stötta terrororganisationer är två exempel på terrorismfinansiering. En viktig skillnad mellan terrorismfinansiering och penningtvätt är att pengar som används för terrorismfinansiering kan ha både lagligt och olagligt ursprung, medan penningtvätt alltid handlar om pengar som kommer från brott.

Sanktioner används av enskilda länder eller överstatliga organisationer som EU, FN och av USA:s finansdepartement för att påverka ett visst beteende hos eller en viss politik som bedrivs av länder, personer eller grupper (t.ex. terroristgrupper).

Att frysa tillgångar eller införa vapenembargon, reseförbud, import- och/eller exportförbud och restriktioner för vissa tjänster är exempel på sanktioner. Vissa sanktioner kan omfatta restriktioner för finansiella tjänster.

Banker påverkas av sanktioner i form av restriktioner för varor och tjänster samt överföringar av tillgångar till länder, personer och organisationer som omfattas av sanktioner.

Att bryta mot sanktioner är ett allvarligt brott som kan resultera i böter, tillsynsåtgärder och/eller åtal.

En muta är att lova, begära, erbjuda, ta emot eller överlåta en förmån i utbyte mot att någon gör något som är olagligt, oetiskt eller trolöst.

Ett exempel är att erbjuda en förmån i utbyte mot att de främsta konkurrenterna i en affärsuppgörelse av någon ogrundad anledning tas bort från listan över tänkbara partners. Förmånen kan vara pengar, ett lån eller arvode, eller en gåva, belöning, tjänst, donation eller gentjänst.

Korruption är missbruk av förtroendeställning för egen vinning.

Några exempel på korruption:

  • Offentliga tjänstemän som begär eller tar emot pengar eller gentjänster i utbyte mot tjänster.
  • Politiker som använder offentliga medel på felaktigt sätt eller som ger offentliga kontrakt till sina sponsorer, vänner eller familjemedlemmar.
  • Företag som mutar tjänstemän för att få lukrativa uppdrag.

Skatteflykt är när en person, ett företag eller annan organisation undanhåller skatt som de enligt lag är skyldiga att betala. Skatteflykt är både att inte betala skatt eller att betala för lite skatt.

Bedrägeri är en samlingsterm för bedrägliga eller vilseledande handlingar för att tjäna pengar på olagligt sätt.

Identitetsstöld i syfte att tjäna pengar, varumärkesintrång och kortbedrägerier är några exempel på bedrägerier. Brottslingar använder sig ofta av ”social manipulation” där de lurar folk att lämna ut känslig information, öppna skadliga filer eller göra något annat som bedragaren vill.

Läs mer om