Bekämpning av ekobrott

Exempel på ekobrott

Människohandel, terrorism, korruption, narkotikasmuggling, skatteflykt och andra brott orsakar allt större ekonomiska och sociala kostnader runtom i världen. 

Att spåra och stoppa pengaflödena från kriminell verksamhet är avgörande för att motarbeta brottslingarna och därför är bankerna en viktig del av lösningen.

Läs mer om