Forebyggelse af økonomisk kriminalitet

I Nordea tager vi vores del af ansvaret overfor samfundet og vores kunder meget alvorligt, og vi har gennem årene opbygget et stærkt forsvar for at forhindre, at vores produkter og services bliver brugt til ulovlige formål.

Vi har investeret massivt i at sikre, at vi har de rigtige medarbejdere og effektive værktøjer. Vi har indført en stærk risikostyring og -praksis, som understøtter vores indsats for at beskytte kunderne og samfundet mod økonomisk kriminalitet.

 

Eksempler på økonomisk kriminalitet

Hvidvask er kort fortalt forsøg på at veksle, skjule eller modtage penge, der stammer fra kriminelle aktiviteter. Lykkes det, kan det se ud, som om pengene er lovligt tjente. De kriminelle ønsker at skjule, at pengene stammer fra ulovlige aktiviteter.

Læs mere om EU-lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask her.

 

Terrorfinansiering omfatter tilvejebringelse, indsamling eller formidling af penge, som kan blive brugt til at støtte terrorhandlinger eller terrororganisationer.
 
En væsentlig forskel mellem terrorfinansiering og hvidvask er, at pengene til terrorfinansiering kan stamme fra både lovlige og ulovlige kilder, hvorimod penge, der bliver hvidvasket, altid stammer fra ulovlige kilder.

Sanktioner anvendes af nationale regeringer og internationale organisationer som EU og FN samt det amerikanske finansministerium med det formål at påvirke uønsket adfærd eller politik fra andre lande, personer eller grupper, fx visse terrororganisationer.

Typiske restriktive sanktioner kan være indefrysning af aktiver, våbenembargo, rejseforbud, handelsforbud og forbud mod visse serviceydelser. Visse sanktionsprogrammer omfatter også forbud mod at yde finansielle services. 
 

Sanktioner påvirker finansielle institutioner ved at begrænse udbuddet af produkter og serviceydelser samt overførsel af penge til eller fra lande, personer og virksomheder m.m., der er genstand for sanktioner.

Brud på sanktioner kan være en alvorlig forbrydelse og medføre bøder, indgriben fra myndighedernes side og/eller retsforfølgelse.

Bestikkelse er et løfte, en forespørgsel, et tilbud, en accept eller overførsel af en fordel til gengæld for en handling, der er ulovlig, uetisk eller et tillidsbrud.

Et eksempel kan være at tilbyde en fordel, hvis modtageren til gengæld sørger for, at en forretningsaftale af falske årsager ikke går til vigtige konkurrenter. Fordelen kan fx være penge, en gave, et lån, et honorar, en belønning, serviceydelse, donation eller tjeneste.

Korruption er misbrug af magtbeføjelser for at opnå en personlig gevinst.

Eksempler på korruption:

  • Offentligt ansatte, der kræver eller modtager penge eller tjenester til gengæld for ydelser.
  • Politikere, der uretmæssigt bruger offentlige midler eller giver offentlige kontrakter til deres støtter, venner og familie. 
  • Virksomheder, der bestikker offentligt ansatte til at få lukrative aftaler.

Skatteunddragelse er, når en person, virksomhed eller anden enhed ulovligt undgår at betale skat, enten ved slet ikke at betale skat eller betale for lidt.

Svindel er en bred betegnelse for aktiviteter, der omfatter snyd eller bedrag for at skaffe sig ulovlige indtægter.

Eksempler på svindel kan være identitetstyveri for at opnå en økonomisk gevinst, misbrug af varemærker og svindel med kreditkort. Svindlerne benytter sig ofte af ”social engineering”, dvs. snyder ofrene til at give følsomme oplysninger, åbne en ondsindet fil eller gøre andet, der tjener svindlernes formål.

Få mere at vide om

Signing contract

Politikker og praksis til forebyggelse af økonomisk kriminalitet

Læs mere