Generelle vilkår

Generelle vilkår for brug af Nordeas hjemmesider

Læs nedenstående vilkår omhyggeligt, før du går ind på hjemmesiden. Ved at gå ind på hjemmesiden accepterer du og er bundet af vilkårene nedenfor. Enkelte dokumenter og dele af hjemmesiden kan være underlagt særlige vilkår og betingelser, som vil gælde ud over dem, som er nævnt her. Brugen af banktjenester, som i øvrigt er tilgængelige via internettet, er reguleret i særskilte aftaler.

Indholdet af denne tjenesteydelse og hjemmesiden stilles til rådighed, således som den er og forefindes. Tjenesteyderen giver ingen garanti vedrørende hjemmesiden eller indholdet heraf. Tjenesteyderen forbeholder sig ret til til enhver tid at opdatere hjemmesiden og ophøre med at give adgang til hjemmesiden. Tjenesteyderen er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skader, der måtte opstå som følge af brug af hjemmesiden, uanset om tjenesteyderen eller en repræsentant for denne havde været vidende om en fejl i tjenesteydelsen.

Tjenesteydere

Hjemmesiden kan indeholde tjenesteydelser, der udbydes af Nordea Bank Abp (”Nordea”) eller andre selskaber i Nordea Bank Abp koncernen. I denne sammenhæng omtales alle disse selskaber som tjenesteydere. Informationer om Nordea Bank Abp koncernen og de enkelte selskaber i koncernen findes under menupunktet ”Om Nordea”.

Information om den primære tjenesteyder
Navn Nordea Bank Abp
Hjemsted Helsinki, Finland
Adresse

Satamaradankatu 5
FI-00020 Nordea
Helsinki

Reg.-nr. 2858394-9
Momsnr. FI28583949
Tlf. +358 (0)200 70000

Øvrige tjenesteydere

Hjemmesiden kan også indeholde tjenesteydelser udbudt af andre selskaber i Nordea Bank Abp koncernen eller af eksterne selskaber. Lignende informationer vedr. andre selskaber i Nordea Bank Abp koncernen er tilgængelige fx via følgende links:

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (svensk hjemmeside)

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (dansk hjemmeside)

Nordea Bank Abp (finsk hjemmeside)

Nordea Bank Abp, filial i Norge (norsk hjemmeside)

Informationer vedr. de øvrige tjenesteydere findes i aftalerne vedr. tjenesteydelserne eller andet materiale offentliggjort af tjenesteyderne.

Begrænsninger i brugen af hjemmesiden og for indgåelse af bindende aftaler

Oplysningerne på hjemmesiden skal under ingen omstændigheder opfattes som rådgivning eller en opfordring til at købe eller sælge eller en anbefaling fra nogen af tjenesteyderne, medmindre andet udtrykkeligt er angivet af Nordea. Det samme gælder for alle jurisdiktioner, hvor det ifølge loven ikke er tilladt at afgive tilbud eller komme med anbefalinger eller yde rådgivning. Hjemmesiden og oplysningerne indeholdt heri er kun rettet mod Finland, Sverige, Norge og Damark, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller meddelt. Indholdet af hjemmesiden skal ikke betragtes som et bindende tilbud fra afgiveren af oplysningerne, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i forbindelse med oplysningerne. Oplysningerne på hjemmesiden udgør ikke et tilbud om at købe eller sælge værdipapirer eller andre finansielle instrumenter eller et råd eller en anbefaling om at indgå sådanne aftaler. Juridisk bindende aftaler med et selskab i Nordea Bank Abp koncernen udføres altid på grundlag af en særskilt indgået aftale.

Nordea kan på hjemmesiden yde rådgivning vedrørende investeringer og skattemæssige forhold. Nordea er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader eller handlinger som følge af Nordeas rådgivning.

Information om behandling af personoplysninger

Nordea Bank Abp, registreringsnummer 2858394-9, er registeransvarlig for de personoplysninger, som behandles på nordea.com.

Læs mere om Nordeas politik om databehandling.

Cookies

Nordea bruger cookies og lignende teknologier til at levere målrettede produkter og tjenester samt et sikkert online-miljø. Dette skal give bedre digital oplevelser og gøre vores indhold mere relevant for dig.

» Læs mere om brugen af cookies på nordea.com

Informationer afgivet af tredjemand

De link, der er tilgængelige via hjemmesiden, er kun til brugerens orientering. Tjenesteyderen er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via et link på hjemmesiden. Sådanne tredjemænd skal på deres egne hjemmesider give de af loven påkrævede informationer om dem selv, og tjenesteyderen er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelige informationer.

E-mail via internettet

Brugerne af hjemmesiden gøres opmærksom på, at fortroligheden af e-mailbeskeder sendt via eksterne netværk ikke kan garanteres. Brugerne bør ikke sende personlige data eller andre fortrolige oplysninger til Nordea via e-mail. Nordea eller andre tjenesteydere er ikke forpligtet til at udføre ordrer eller instruktioner afgivet via ekstern e-mail. Nordea er berettiget til på kundens anmodning at afgive generelle oplysninger via e-mail til den af kunden definerede e-mailadresse. Nordea er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af bortkomst af eller ændringer i sådanne beskeder.

Ophavsret og varemærker

Selskaber i Nordea Bank Abp koncernen eller - hvis udtrykkeligt angivet - tredjemand har ejendomsretten, ophavsretten (c) og alle andre immaterielle rettigheder til hjemmesiden. Alle rettigheder forbeholdes i alle lande. Offentliggørelse, gengivelse, overførsel eller lagring af indholdet af hjemmesiden, helt eller delvist, er ikke tilladt, medmindre indehaveren af ejendomsretten, ophavsretten eller de immaterielle rettigheder har givet tilladelse hertil. Forbuddet gælder ikke for lagring på en computer eller udskrift til eget brug. Materialet må citeres i henhold til gældende lovgivning. I disse tilfælde skal kilden altid oplyses. Varemærker eller logoer vist på hjemmesiden må imidlertid ikke gengives, offentliggøres eller distribueres uden Nordeas skriftlige tilladelse.

Gældende lovgivning

Ovenstående vilkår og betingelser er underlagt finsk, svensk, norsk og dansk lovgivning afhængigt af det land, hvorfra kunden får adgang til hjemmesiden. Særskilte bestemmelser vedrørende gældende lovgivning er tilgængelige på de enkelte selskabers hjemmesider i Nordea Bank Abp.

Important information for US Persons

The offering, sale and/or distribution of many of the products or services described on this website are not intended to any US Persons. If you intend to obtain any product or service from Nordea that is described on this web site, you must first inform Nordea whether you are a US Person.

This website and its respective contents do not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any securities or a solicitation of any offer to sell any securities to US Persons. Any brokerage and investment advisory services described herein are not intended for US Persons. Furthermore, any solicitation on this web site of banking services (including accepting and/or soliciting deposits), insurance services, mortgage and/or consumer lending services or credit card services is not intended for US Persons, who are physically in the US.

“US Persons” are generally defined as a natural person, residing in the United States or any entity organized or incorporated under the laws of the United States. US Citizens living abroad may also be deemed “US Persons” under certain rules.

Nordea does not accept any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this website or its respective contents or otherwise arising in connection therewith. Nordea cannot be held responsible for any damages or losses that occur from transactions and/or services in violation of the relevant rules of the purchaser’s home jurisdiction.