Aktivt ejerskab

At være en aktiv aktionær

Aktivt ejerskab er en vigtig del af vores arbejde med ESG og ansvarlig investering. Derfor spænder vores aktive ejerskab over alle vores produkter.

Vi mener, at aktivt ejerskab er et vigtigt redskab til at beskytte værdien for aktionærerne, øge afkast over tid og drive positive forandringer. Vi tror på, at arbejdet med at sikre en god ESG-praksis i de selskaber, vores fonde har investeret i, er et vigtigt led i at varetage aktionærernes og samfundets interesser på lang sigt. Når vi ønsker at forbedre den måde, et selskab styrer sine miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige risici på, indleder vi en dialog for at støtte og påvirke selskabet. Aktivt ejerskab er altid vores foretrukne tilgang, når muligt. 

Aktivt ejerskab kan generelt inddeles i to områder – dialog og udøvelse af stemmeret  – begge er lige vigtige og hænger tæt sammen.

Vi bliver i stigende grad inviteret af selskaber i Norden til at deltage i deres nomineringsudvalg. Medlemsskab af nomineringsudvalg er en meget effektiv måde at komme i dialog med de selskaber, vi har investeret meget i, og det giver os mulighed for at skabe reel forandring – fx i kønsfordelingen i bestyrelsen. I 2020 var vi repræsenteret i 41 nomineringsudvalg, og i løbet af 2019-2020 oplevede vi, at antallet af kvinder i bestyrelsen i disse selskaber steg til 40 pct. Dette er i tråd med vores mål om en kønsrepræsentation på 40-60.

Erik Pedersen, head of Responsible Investments, Nordea Asset Management.
 

Vi bruger forskellige værktøjer indenfor aktivt ejerskab i vores dialog med selskaberne.

Som aktiv ejer med en klar ESG-agenda opfordrer vi løbende de selskaber, vi investerer i, til at fokusere mere på bæredygtighed. I 2019 satte vi brasilianske statsobligationer i karantæne, da regeringen ikke gjorde nok for at beskytte verdens største tropiske regnskov under skovbrandene i Amazonas i 2019. Det efterfølgende år blev vi anerkendt for vores lange dialog med medicinalindustrien om den miljømæssige og helbredsmæssige påvirkning fra lægemiddelproduktionen i Indien. Vi besluttede også at udelukke aktier fra JBS SA til en værdi på ca. EUR 40 mio. på baggrund af selskabets miljøaftryk og respons på COVID-19-pandemien.

“Vi bruger forskellige værktøjer indenfor aktivt ejerskab i vores dialog med selskaberne.” siger Eric Pedersen, leder af Responsible Investments i Nordea Asset Management. ”Vi samarbejder med andre investorer, underskriver erklæringer til ledelser og bestyrelser, tager på virksomhedsbesøg og bruger vores rettigheder som aktionærer til at stemme og komme med forslag.

For at opfylde FN’s bæredygtighedsmål og holde den globale opvarmning under 1,5°C i forhold til det førindustrielle niveau skal alle sektorer og selskaber aktivt hjælpe til med at skabe en grønnere økonomi. Allerede i 2007 tiltrådte vi Principperne for ansvarlige investeringer, og vi har været med til at stifte FN's banebrydende principper for ansvarlige investeringer, som nu omfatter 220 banker globalt. Vi er med i adskillige globale initiativer, som skal fremme bæredygtighed, og vi tror på, at vi sammen kan gøre en forskel. Et nyligt eksempel på et succesfuldt samarbejde var vores initiativ til et samarbejde med investorer om at stoppe investeringer i kulkraftværket Vung Ang 2 i Vietnam.

”Vi foretrækker altid dialog, og derfor har vi et internt team af eksperter indenfor ansvarlige investeringer. Vi er imidlertid også parate til at udelukke selskaber, der ikke kan eller vil deltage i en seriøs dialog om de forhold, vi anser for vigtige. De seneste eksempler er den brasilianske kødkoncern JBS og den saudiarabiske oliegigant Aramco,” fortsætter Eric Pedersen.

Opdateringer om vores aktiviteter findes her.

Lær mere