Aktivt eierskap

Å være en aktiv eier

Å være en aktiv eier står sentralt i forståelsen vår av ESG og ansvarlige investeringer. Arbeidet vårt med aktivt eierskap omfatter derfor alle produktene våre.

Vi mener at aktivt eierskap er en effektiv måte å beskytte aksjonærverdier på, forbedre langsiktig avkastning og bidra til positiv endring. Vi er overbevist om at det å sikre god ESG-praksis i fondenes beholdninger er en viktig del av ivaretakingen av aksjonærenes og samfunnets langsiktige interesser. Når vi vil at et selskap skal håndtere ESG-risiko på en bedre måte, bruker vi innflytelsen vi har som eier til å støtte og påvirke selskapet. Vi foretrekker alltid å være en aktiv eier, når det er mulig.

Aktivt eierskap kan generelt deles i to grener – dialog og stemmegivning . Begge deler er like viktige og er gjensidig avhengig av hverandre.

Stadig flere selskaper i Norden inviterer oss til å bli med i deres valgkomiteer. Gjennom deltakelse i valgkomiteer kan vi engasjere oss i selskaper vi har store eierandeler i, på en veldig effektiv måte, og gjør det lettere å drive frem reelle endringer – for eksempel i styrets kjønnsfordeling. I 2020-sesongen deltok vi i 41 slike komiteer, og i løpet av 2019–2020 så vi at kvinnerepresentasjonen i styrene for disse selskapene økte til 40 %. Dette er i tråd med målet vårt om en kjønnsrepresentasjon på 40–60 % for hvert kjønn.

Erik Pedersen, head of Responsible Investments, Nordea Asset Management.
 

Vi benytter flere ulike virkemidler for aktivt eierskap i engasjementsprosessen.

Vi benytter flere ulike verktøy for aktivt eierskap. Som en aktiv eier med en tydelig ESG-agenda oppfordrer vi konsekvent selskapene vi investerer i, til å styrke fokuset på bærekraft. I 2019 satte vi brasilianske statsobligasjoner i karantene som følge av at regjeringen ikke gjorde nok for å beskytte verdens største tropiske regnskog under skogbrannene i Amazonas i 2019. Året etter ble vi belønnet for det langsiktige engasjementet vårt i legemiddelindustrien om miljø- og helsepåvirkningen fra farmasøytisk produksjon i India. Vi besluttet også å ekskludere aksjer i JBS SA med en verdi på rundt 40 millioner euro basert på selskapets miljøhistorikk og håndteringen av covid-19-pandemien.

– Vi benytter flere ulike virkemidler for aktivt eierskap i engasjementsprosessen, sier Eric Pedersen, leder av Responsible Investments i Nordea Asset Management. – Vi samarbeider med andre investorer, skriver brev til ledelsen og styret, drar på feltbesøk og påvirker gjennom å stemme og levere aksjonærforslag.

For å nå bærekraftsmålene (FNs bærekraftsmål) og holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader over førindustrielt nivå, må alle sektorer og virksomheter delta aktivt i å skape en grønnere økonomi. Allerede i 2007 signerte vi prinsippene for ansvarlige investeringer og har bidratt til å etablere de banebrytende UNEP FI-prinsippene for ansvarlig bankdrift, som nå er signert av 220 banker globalt. Vi er involvert i flere globale initiativer som fremmer bærekraft og tror på å utgjøre en forskjell sammen. Et ferskt eksempel på et vellykket samarbeid var koalisjonen av investorer vi ledet mot kullkraftverket Vung Ang 2 i Vietnam.

– Aktivt eierskap er alltid vår foretrukne tilnærming, og derfor har vi et internt team av eksperter på ansvarlige investeringer. Men vi er også forberedt på å ekskludere selskaper som er uvillige eller ute av stand til å delta i en seriøs dialog om sakene vi mener er viktige. De siste eksemplene på dette er det brasilianske kjøttforedlerselskapet JBS og den saudiske oljegiganten Aramco, sier Eric Pedersen.

Oppdateringer om påvirkningsarbeidet vårt finner du her.

Explore more