16-10-2023 15:39

Hva er ESG?

ESG – miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold

ESG står for «Environmental, Social and Governance», det vil si miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Dette kalles ofte for bærekraft. I forretningssammenheng handler bærekraft om selskapets forretningsmodell, det vil si hvordan selskapets produkter og tjenester bidrar til en bærekraftig utvikling.

Bærekraft handler også om selskapets risikostyring, eller hvordan selskapet jobber for å sikre at driften deres har minst mulig negativ påvirkning på miljø og samfunn.

Her forklarer vi hva ESG står for, og hvordan vi som bank jobber med ESG i formuesforvaltningen. Det vil gi en god forståelse av ESG og hvorfor det er en viktig faktor i forretningsbeslutninger.

Miljø

Det vi produserer og forbruker, har stor innvirkning på miljøet. Produksjonen og forbruket av alt fra biler til mat bidrar vi til klimaendringer, tapping av ressurser, og fører til avfall, forurensing, avskoging og redusert biologisk mangfold, for å nevne noen eksempler.

Nedenfor kan du se hvordan en fabrikk kan skape forretningsvirksomhet ved å jobbe med gjenbruk og livsløpsforvaltning av datamaskiner, mobiltelefoner og andre IT-produkter.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

I 2018 besøkte ESG-analytikerne våre det svenske IT-selskapet Inrego. De er markedsledende innenfor gjenbruk og livssyklusforvaltning av datamaskiner, mobiltelefoner og andre IT-produkter. Og de hjelper organisasjoner i hele Europa med å styrke bærekraftsarbeidet sitt.

Sosiale forhold

Selskaper har et ansvar både for medarbeiderne sine og for samfunnet, for eksempel når det gjelder arbeidsforhold, arbeidstakerrettigheter og mangfold.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

I 2013 besøkte vi en gullgruve utenfor Johannesburg i Sør-Afrika. Gull brukes i komponenter som lages og brukes i teknologisektoren, som våre fond investerer i. For oss er det viktig å se på nært hold hvordan gruvene drives, og hvordan arbeidsforholdene er.

Forretningsetiske forhold

Forretningsetikk kan fungere som en kontrollmekanisme i spørsmål som gjelder bestikkelse og korrupsjon, skatt, godtgjørelse til ledelsen, aksjonærenes stemmerett og intern kontroll. Vi mener at aktiv eierstyring er viktig for selskapenes utvikling, og at det gagner både aksjonærer, medarbeidere og samfunnet på lang sikt. 

Én av måtene å sikre dette på er økt åpenhet mellom selskapet og aksjonærene i saker som styresammensetning og aksjonærenes rettigheter.

Hvis du vil se hvordan vi har stemt på ulike generalforsamlinger, kan du gå til vår stemmeportal.

Bærekraft
Bærekraftig bankvirksomhet