ESG

ESG stands for environmental, social and governance, and refers to the three key factors widely used to evaluate how companies, countries and other actors contribute to sustainable development

Solar panel park in sunset

Bærekraftig bankvirksomhet

Nesten 1000 samtaler om ESG

I 2022 var Nordeas ESG-eksperter i dialog med nesten 1000 selskaper på vegne av investeringsfondene våre. Samtalene handlet blant annet om klimaendring, menneskerettigheter og eierstyring.

Les mer
Photo from the Global Finance Sustainable Finance Awards 2023 featuring Nordea's Isabella Frenning Willis and Juho Maalahti as well as Global Finance's Joseph Giarraputo

Sustainable finance

Nordea fortsetter å vinne topplasseringer innen bærekraftig finansiering

Finanstidsskriftet Global Finance anerkjenner på nytt Nordeas ledende posisjon innen bærekraft i årets utdeling av Sustainable Finance Awards. I tillegg til nasjonale førsteplasser for Danmark, Finland og Norge ble Nordea utnevnt til Vest-Europas beste bank innen lån med fokus på omstilling/bærekraft.

Les mer
Businessman with tablet

ESG

Nordea blant ledende merkevarer innen kapitalforvaltning i Europa

Nordea klatrer på Broadridges prestisjefylte rangering og er nå den nest mest attraktive merkevaren innen samfunnsansvarlige investeringer i Europa.

Les mer
A group of wind turbines standing next to a road in a moorland landscape on the coast at dawn.

ESG

Slik påvirker ESG-risiko investeringer

Som følge av global oppvarming og tap av biologisk mangfold står investorer overfor økende risiko i porteføljene sine. Risikoene er systemiske og kan skape ubalanse i det globale finanssystemet. Investorer bør planlegge hvordan de skal navigere i dette nye globale landskapet.

Les mer
Wild flowers planted along fields

Bærekraft

Nordea med i ny FN-ledet arbeidsgruppe for å sette mål om naturvern for banksektoren

Den nye arbeidsgruppen er en del av finansinitiativet til FNs miljøprogram. Målet er å hjelpe banker med å forstå hvordan de påvirker naturen, og hvordan de kan snu den negative utviklingen.

Les mer
Group of people having meeting

ESG

Nordea Liv i toppsjiktet på likestilling

Nordea Liv lander på en 6. plass i årets SHE Index, som måler kjønnsbalansen i 85 store selskaper i Norge.

Les mer
Child drinking water with hands

ESG

Sosiale obligasjoner: Investerer for å forbedre sosiale forhold

Investorer spiller en viktig rolle i arbeidet med å styre kapital mot løsninger som kan skape bedre sosiale forhold. Den mest direkte måten er trolig å finansiere eller refinansiere sosiale prosjekter.

Les mer
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Bærekraft

– På rett vei

Nordea har forpliktet seg til å nå netto nullutslipp senest innen 2050. For å holde fremdriften oppe har vi satt mål for 2023 og 2025. Nå er vi allerede godt i gang med 2023, så vi har tatt en prat med lederen av Group Sustainability, Anja Lidgren Hannerz, om hvordan Nordea ligger an.

Les mer
Anniken Ekås og Kristian

Bærekraft

Nordea inngår samarbeid med Normative – enklere for bedrifter å måle utslipp

Kundene våre ønsker støtte i arbeidet med å bli mer bærekraftige. Vi har derfor inngått et samarbeid med selskapet Normative for å gjøre det lettere for kunder å måle utslipp fra egen drift.

Les mer
Windmills and power plant

Bærekraftig bankvirksomhet

Hvilken bærekraftsprofil har du?

Det nye MiFID II-regelverket fører ikke til store endringer i Nordeas investeringsrådgivning, men forhåpentligvis vil det gjøre det lettere for kundene å vurdere bærekraftige alternativer, sier Kerstin Lysholm fra Nordeas Investment Center.

Les mer
cross-laminated-timber

ESG

ESG-analytiker: Grønne bygg er fremtiden

Grønne bygg får mye oppmerksomhet, men lever de opp til hypen? Ja, mener Nordeas ESG-analytiker Martin Zistler og forklarer hvorfor grønne bygg er fremtiden.

Les mer
female chilifarmer outside of jakarta

Bærekraftig bankvirksomhet

Forstå sosial påvirkningsinvestering

Sosial påvirkningsinvestering velger du fordi du som investor ønsker å bidra til målbare og gunstige sosiale resultater i tillegg til å oppnå økonomisk avkastning.

Les mer