ESG

ESG stands for environmental, social and governance, and refers to the three key factors widely used to evaluate how companies, countries and other actors contribute to sustainable development

People hiking on wooden bridge

Sustainable finance

Finansierte utslipp: En avgjørende faktor i omstillingen til netto null

Finansierte utslipp er utslippene som genereres av selskapene Nordea investerer i og låner ut penger til. Finn ut hvordan vi som bank jobber for å redusere finansierte utslipp i utlånsporteføljen vår.

Les mer
Oil factory and solar power station

Bærekraftig bankvirksomhet

Hva er finansierte utslipp?

Du har kanskje vært borti begrepet «finansierte utslipp» i forbindelse med bærekraft. Hva er finansierte utslipp, og hvorfor er begrepet viktig? Her kommer en forklaring.

Les mer
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Bærekraftig bankvirksomhet

Bærekraftsmålet vårt: – Vi gjør store fremskritt

I 2019 lanserte Nordea en ambisiøs bærekraftstrategi med klare delmål for 2030. Er vi i rute, eller må vi gjøre mer for å nå målene? Vi spurte Anja Hannerz, leder av Group Sustainability.

Les mer
Raised-hands-1536x973.jpg

Aktivt eierskap

Slik utgjør aktivt eierskap en forskjell

Nordea får stor anerkjennelse for hvordan vi praktiserer aktivt eierskap i en ny uavhengig rap-port, der vi sammenlignes med andre kapitalforvaltere. I den nye rapporten rangeres Nordea som nummer 8 blant de 69 største kapitalforvalterne i verden.

Les mer
Swimmers in race

Bærekraftig bankvirksomhet

Nordea på god vei mot å nå utslippsmål

Nordea fortsetter den positive utviklingen i arbeidet med å redusere utslipp fra utlåns- og investeringsporteføljene. Absolutte utslipp fra utlånsporteføljen har gått ned med hele 29 % sammenlignet med 2019.

Les mer
Sun shining through the forest

Bærekraftig bankvirksomhet

Nordea med i S&P Global Sustainability Yearbook for andre år på rad

Nordea har klatret på flere viktige bærekraftsratinger og er nok en gang med i S&P Global Sustainability Yearbook. Det sikrer oss en plass blant de øverste 15 prosentene av verdens mest bærekraftige banker.

Les mer
Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership

Aktivt eierskap

Nordea i dialog med selskaper om utfasing av PFAS

Som ansvarlig investor har Nordea derfor sluttet seg til Investor-initiativet om farlige kjemikalier (IIHC), der mer enn 50 investorer jobber med å oppfordre selskaper til å fase ut bruken av farlige kjemikalier.

Les mer
bumblebee on a flower

Bærekraftig bankvirksomhet

– Tiltak for klimaet og naturen må gå hånd i hånd

I dag publiserer finansinitiativet til FNs miljøprogram (UNEP FI) sin første veiledning for biologisk mangfold, og Nordea har vært med i arbeidsgruppen. Parallelt publiserer Nordea sine første tematiske retningslinjer for biologisk mangfold.

Les mer
Windmills

Bærekraftig bankvirksomhet

Nordea setter sektormål for kraftproduksjon og landbruk

De nye sektormålene er viktige verktøy i arbeidet med å redusere karbonutslipp i utlånsporte-føljen vår. De hjelper oss med å støtte kundene i to sektorer som er avgjørende for å oppnå netto nullutslipp i fremtiden.

Les mer
A narrow path through spruce forest

Bærekraft

Hva er ESG?

ESG står for «Environmental, Social and Governance», det vil si miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Dette kalles ofte for bærekraft.

Les mer
Raised hands

Aktivt eierskap

Hva er aktivt eierskap?

Aktivt eierskap vil si at aksjeeiere engasjerer seg i et selskap de har investert i, for å påvirke selskapets strategi og handlinger. Aktivt eierskap brukes ofte i forbindelse med ansvarlige investeringer som en måte å direkte påvirke et selskaps beslutninger.

Les mer
Solar panel park in sunset

Bærekraftig bankvirksomhet

Nesten 1000 samtaler om ESG

I 2022 var Nordeas ESG-eksperter i dialog med nesten 1000 selskaper på vegne av investeringsfondene våre. Samtalene handlet blant annet om klimaendring, menneskerettigheter og eierstyring.

Les mer