ESG

ESG stands for environmental, social and governance, and refers to the three key factors widely used to evaluate how companies, countries and other actors contribute to sustainable development

happy girl sitting in car with window open and her hair blows in the wind

Bærekraftig bankvirksomhet

Nordea setter sektormål for lavere utslipp fra person- og varebiler

Nordea er en av de første nordiske bankene som setter et vitenskapsbasert mål om lavere CO2-utslipp i utlånsporteføljen for person- og varebiler. Målet er tråd med Parisavtalen, og planen er å redusere utslippsintensiteten med minst 40 % innen 2030, med 2022 som utgangspunkt.

Les mer
Sun shining through the forest

Bærekraftig bankvirksomhet

Nordea med i S&P Global Sustainability Yearbook for andre år på rad

Nordea har klatret på flere viktige bærekraftsratinger og er nok en gang med i S&P Global Sustainability Yearbook. Det sikrer oss en plass blant de øverste 15 prosentene av verdens mest bærekraftige banker.

Les mer
Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership

Aktivt eierskap

Nordea i dialog med selskaper om utfasing av PFAS

Som ansvarlig investor har Nordea derfor sluttet seg til Investor-initiativet om farlige kjemikalier (IIHC), der mer enn 50 investorer jobber med å oppfordre selskaper til å fase ut bruken av farlige kjemikalier.

Les mer
bumblebee on a flower

Bærekraftig bankvirksomhet

– Tiltak for klimaet og naturen må gå hånd i hånd

I dag publiserer finansinitiativet til FNs miljøprogram (UNEP FI) sin første veiledning for biologisk mangfold, og Nordea har vært med i arbeidsgruppen. Parallelt publiserer Nordea sine første tematiske retningslinjer for biologisk mangfold.

Les mer
Windmills

Bærekraftig bankvirksomhet

Nordea setter sektormål for kraftproduksjon og landbruk

De nye sektormålene er viktige verktøy i arbeidet med å redusere karbonutslipp i utlånsporte-føljen vår. De hjelper oss med å støtte kundene i to sektorer som er avgjørende for å oppnå netto nullutslipp i fremtiden.

Les mer
A narrow path through spruce forest

Bærekraft

Hva er ESG?

ESG står for «Environmental, Social and Governance», det vil si miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Dette kalles ofte for bærekraft.

Les mer
Raised hands

Aktivt eierskap

Hva er aktivt eierskap?

Aktivt eierskap vil si at aksjeeiere engasjerer seg i et selskap de har investert i, for å påvirke selskapets strategi og handlinger. Aktivt eierskap brukes ofte i forbindelse med ansvarlige investeringer som en måte å direkte påvirke et selskaps beslutninger.

Les mer
Solar panel park in sunset

Bærekraftig bankvirksomhet

Nesten 1000 samtaler om ESG

I 2022 var Nordeas ESG-eksperter i dialog med nesten 1000 selskaper på vegne av investeringsfondene våre. Samtalene handlet blant annet om klimaendring, menneskerettigheter og eierstyring.

Les mer
Photo from the Global Finance Sustainable Finance Awards 2023 featuring Nordea's Isabella Frenning Willis and Juho Maalahti as well as Global Finance's Joseph Giarraputo

Sustainable finance

Nordea fortsetter å vinne topplasseringer innen bærekraftig finansiering

Finanstidsskriftet Global Finance anerkjenner på nytt Nordeas ledende posisjon innen bærekraft i årets utdeling av Sustainable Finance Awards. I tillegg til nasjonale førsteplasser for Danmark, Finland og Norge ble Nordea utnevnt til Vest-Europas beste bank innen lån med fokus på omstilling/bærekraft.

Les mer
Businessman with tablet

ESG

Nordea blant ledende merkevarer innen kapitalforvaltning i Europa

Nordea klatrer på Broadridges prestisjefylte rangering og er nå den nest mest attraktive merkevaren innen samfunnsansvarlige investeringer i Europa.

Les mer
A group of wind turbines standing next to a road in a moorland landscape on the coast at dawn.

ESG

Slik påvirker ESG-risiko investeringer

Som følge av global oppvarming og tap av biologisk mangfold står investorer overfor økende risiko i porteføljene sine. Risikoene er systemiske og kan skape ubalanse i det globale finanssystemet. Investorer bør planlegge hvordan de skal navigere i dette nye globale landskapet.

Les mer
Wild flowers planted along fields

Bærekraft

Nordea med i ny FN-ledet arbeidsgruppe for å sette mål om naturvern for banksektoren

Den nye arbeidsgruppen er en del av finansinitiativet til FNs miljøprogram. Målet er å hjelpe banker med å forstå hvordan de påvirker naturen, og hvordan de kan snu den negative utviklingen.

Les mer