Slik setter vi fart på omstillingen

– Vi mener vi kan bidra positivt til samfunnet gjennom å samarbeide med kundene våre om deres omstillingsplaner.

Anja Lidgren Hannerz, leder av Group Sustainability

Anja: – Vi gjør store fremskritt
 

Hver dag nærmer vi oss bærekraftsmålene.
Her kan du se noen nøkkeltall. 

Formidlet

0 milliarder

 i bærekraftig finansiering de siste to årene.

Redusere finansierte utslipp:

-0%

fra næringslån, billån, bolig- og næringseiendom mellom 2019 og 2023.

I løpet av 2023 ble

0%

av klientene som hadde fått råd uttrykte at de har bærekraftspreferanser.

Bærekraft står sentralt i strategien vår og er integrert i alle aspekter av virksomheten –  fra produkttilbud og investeringsbeslutninger til vår egen interne drift. Vi har satt oss målbare langsiktige målsettinger og delmål for å bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Nordea har også knyttet bærekraftsmål til godtgjørelsen av konsernledelsen og andre toppledere. Målene tar utgangspunkt i målsettinger knyttet til grønn finansiering, implementering av bærekraftstiltak og kjønnsbalanse.

I over 200 år har vi vært en viktig støttespiller for kundene våre og bidratt til utviklingen av de nordiske samfunnene. Den rollen skal vi fortsatt ha. Vi er blant de største bankene i Norden og har kapasitet til å støtte omstillingen mot netto null. Det gjør vi gjennom kundetilbud, utlåns- og investeringsbeslutninger og ved å redusere utslipp fra vår egen drift.

Vi har bygget opp solid kompetanse og kapasitet innen bærekraft og er godt posisjonert til å ta en ledende rolle. Det store flertallet av Nordeas rådgivere (over 4000 personer) har gjennomført bærekraftskurs skreddersydd til deres respektive roller.

Nordea tar initiativet til samarbeid

Vi mener at samarbeid og felles initiativer er nødvendige hvis vi skal kunne løse bærekraftsutfordringer. I januar 2007 var Nordea blant de første nordiske bankene som undertegnet FNs prinsipper for bærekraftige investeringer (PRI). Siden da har Nordea fortsatt å sette bærekraft på dagsordenen i Norden og internasjonalt. Nordea er stolte av å være medgrunnlegger av FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift (PRB), Net-Zero Asset Owner Alliance og Net-Zero Asset Managers. Nordea er også den nordiske representanten i UNEP FI Banking Board, og Nordeas konsernsjef er medlem av UNEP FI Leadership Council.

Les mer om forpliktelser og samarbeid

Fokusområder

Vi er blant de største bankene i Norden og har kapasitet til å støtte omstillingen mot netto null. Det gjør vi ved å ha fokus på tre hovedområder av virksomheten:

Innflytelse gjennom investeringer

Som aktiv eier med en tydelig ESG-agenda oppfordrer vi selskaper vi investerer i, til å øke fokuset på bærekraft. 

Mer om hvordan vi jobber

Innflytelse gjennom finansiering

Vi ønsker å fortsette med finansiering av bærekraftig virksomhet og samtidig hjelpe kunder med å avslutte miljøskadelige aktiviteter. Vi mener at selskaper med bærekraftige forretningsmodeller er eksponert for mindre økonomisk, organisatorisk og omdømmemessig risiko. 

Mer om hvordan vi jobber

Innflytelse gjennom vår egen drift

Vi er et stort selskap og har derfor satt bærekraftsmål for det vi kan gjøre innad i egen virksomhet. 

Mer om hvordan vi jobber

Nyheter og innsikt