Eierstyring

God eierstyring betyr å sikre at selskaper drives på en så bærekraftig, ansvarlig og effektiv måte som mulig på vegne av aksjonærene. Hvis du vil ha mer informasjon om eierstyring generelt i Nordea, kan du gå til Eierstyring og selskapsledelse.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi har strukturert styringen av risiko i forbindelse med bærekraft: 

Styringsmodell for bærekraft

Les mer om hvordan vi strukturerer områder for å få full oversikt over bærekraftsrelaterte instrukser og beslutninger.

Les mer

Styring av risiko

Her forteller vi om hvordan vi håndterer bærekraftsrelaterte risikoer.

Les mer