03-04-2024 12:01

Bærekraftsmålet vårt: – Vi gjør store fremskritt

I 2019 lanserte Nordea en ambisiøs bærekraftstrategi med klare delmål for 2030. Er vi i rute, eller må vi gjøre mer for å nå målene? Vi spurte Anja Hannerz, leder av Group Sustainability.
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz
Anja Hannerz, Head of Group Sustainability.

I 2019 la Nordea opp en ambisiøs bærekraftstrategi. Hvordan ligger vi an i arbeidet med å bidra en bedre fremtid?

– Så langt har de viktigste temaene vært klimatiltak og det grønne skiftet. Bærekraft i Nordea handler om å gjøre det mulig for kundene å redusere sine utslipp samtidig som vi reduserer vårt eget karbonavtrykk. Siden 2019 har vi redusert finansierte utslipp i utlånsporteføljen med 29 % og karbonutslipp fra vår egen drift med 51 %. 

– Fremover vil vi ha et enda større helhetsperspektiv i bærekraftsarbeidet vårt. Arbeidet med å bremse klimaendringene må gå hånd i hånd med arbeidet med å redusere negative konsekvenser for menneskene og naturen. For eksempel er elbiler bra med tanke på å redusere utslipp. Men utvinningen av mineralene som trengs til batteriene, kan skade naturen, og arbeidsforholdene i enkelte deler av verden har vært problematiske. Vi skal se på alle sider av verdikjeden. Handlingene våre kan ha store konsekvenser for økosystemer og lokalsamfunn, for eksempel arbeidsforhold og barns og kvinners rettigheter.

Strategien vår går ut på å støtte kundene våre i deres bærekraftsomstilling. Og det skal være en rettferdig omstilling som tar hensyn til både menneskene og planeten vår.

Men har det egentlig noe å si hva bankene gjør? Består ikke karbonavtrykket vårt først og fremst av såkalte indirekte utslipp fra kundene våre?

– Jo, det har noe å si. Det stemmer at 99,9 % av Nordeas utslipp er finansierte utslipp, det vil si utslipp fra kundene våre og selskapene vi investerer i. Men bankene har en unik rolle i samfunnet. Vi kan påvirke gjennom å bestemme hva og hvem vi vil finansiere, og gjennom å være ansvarlige eiere av selskapene vi investerer i. Med ambisiøse mål og en tydelig strategi kan finansinstitusjoner altså fungere som et bindeledd mellom ulike sektorer og fordele kapital på en måte som fremmer strukturendringer utover landegrensene. Strategien vår går ut på å støtte kundene våre i deres bærekraftsomstilling. Og det skal være en rettferdig omstilling som tar hensyn til både menneskene og planeten vår.

Har ikke de fleste banker i dag samme mål om netto nullutslipp som Nordea? 

– De fleste bankene har satt som mål å oppnå netto nullutslipp innen 2050, men Nordea er en av få europeiske banker som har et delmål for 2030 om å redusere utslipp fra både utlåns- og investeringsaktivitetene i tråd med målet vårt for 2050. Vi gjør store fremskritt, særlig når det gjelder absolutte utslipp, som har gått ned med hele 29 % sammenlignet med 2019. Det betyr at vi er mer enn halvveis mot målet for 2030 om å redusere utslippene med 40–50 %. Å nå delmålet vårt vil være et tydelig bevis på hvordan vi som bank jobber sammen med kundene våre. Takket være Nordeas størrelse, solide kapitalgrunnlag og nordiske tilstedeværelse kan vi virkelig utgjøre en forskjell på så mange forskjellige områder. Vi kan være en positiv kraft i samfunnet og endre fremtiden til det bedre.

Hvordan ligger vi an med strategien på kort og lang sikt?

– Akkurat som i dag vil fokuset vårt i 2030 være på å støtte kundene våre. Ikke bare når det gjelder muligheter og utfordringer, som omstillingen til fornybar energi, men også med tanke på lover og regler knyttet til bærekraft som kommer til å bli innført de neste årene. På mellomlang sikt anser vi utviklingen i regelverket og den teknologiske utviklingen som de to faktorene som i størst grad vil endre forutsetningene for næringslivet. Selskaper som går over til bærekraftige forretningsmodeller, for eksempel ved å investere i produksjonsanlegg som drives med grønn teknologi, vil holde seg konkurransedyktige på lang sikt.

Hva med personkundene våre? Er de fortsatt interessert i sparing og lån med bærekraftsfokus, eller har tøffere økonomiske tider endret på det?

– Statistikken viser at 43 % av personkundene våre ønsker å spare bærekraftig. Rollen vår er å hjelpe dem med å ta bærekraftige valg så pengene deres kan bidra til en bedre fremtid på en balansert og kontrollert måte. Det handler om mer enn tradisjonell sparerådgivning – vi må hjelpe dem med å forbedre økonomien, for eksempel gjennom å investere i mer effektive energikilder for å redusere strømkostnadene. Og det handler om hvordan vi bør investere pensjonen vår for å bidra til den bærekraftige omstillingen.

Hva skjer fremover? 

– Det første naturlige trinnet i gjennomføringen av bærekraftstrategien er å legge et solid grunnlag for innsamling, analyse, måling og rapportering av ESG-data (knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold). Vi har utarbeidet en plan for gjennomføringen av strategien i Nordea som vi følger opp årlig. Vi må fortsatt jobbe med å videreutvikle produktene og tjenestene våre og hjelpe kundene med å ta bærekraftige valg. Men jeg er stolt over at vi nå har integrert bærekraft i hele banken. Det gjør at vi er godt rustet for fremtiden.

Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft
Innsikt
Hvordan er inntrykket ditt av Nordea etter å ha lest denne artikkelen?