Vår egen virksomhet

 

Det langsiktige målet for 2030 er å redusere karbonutslipp fra intern drift med over

50%

sammenlignet med 2019. 

Klimaarbeid i intern drift

Innen utgangen av 2022 hadde vi allerede redusert karbonutslipp fra intern drift med 57 % sammenlignet med utgangspunktet fra 2019. Utslipp fra reiser har stått for det meste av nedgangen etter at vi besluttet å halvere reisevirksomheten sammenlignet med 2019 og innførte nye retningslinjer for reising. Siden covid-19-restriksjonene er fjernet, forventer vi at utslippene øker på noen områder når vi går tilbake til gamle arbeidsvaner, men vi mener at vi er i rute til å nå dette målet.

Her kan du se eksempler på hvordan vi jobber mot å nå målet. 

Kun elbiler og ladbare hybrider som firmabil

I 2020 innførte vi nye retningslinjer for firmabil, som innebærer at vi fra 2021 kun tillater elbiler og ladebare hybrider som firmabil. Dette har blitt godt mottatt av ansatte. Av nye firmabiler er cirka 2/3 ladbare hybrider og 1/3 elbiler.

Mindre reising

Nå kan vi i større grad bruke digitale møter, som betyr at vi ikke vil reise like mye som vi gjorde før pandemien. I tillegg til å generelt reise mindre ber vi nå om at flere velger å reise med tog, som også bidrar til et mindre karbonavtrykk.

Fra papir til digitalt

Nordea har jobbet med å bytte ut fysiske brev med kundevennlige digitale løsninger. Mellom 2017 og 2022 digitaliserte vi cirka 60 % av alle kundebrev, som betyr lavere karbonutslipp fra distribusjon.

Klimakompensasjon for utslipp fra intern drift

Til tross for at vi gjør vårt beste for å begrense det interne karbonavtrykket, er det noen typer utslipp som er vanskelige å redusere. For slike utslipp kjøper vi klimakompensasjon for å redusere tilsvarende utslipp andre steder. Vi støttet produksjon av fornybar energi gjennom kjøp av klimakreditter i 2022. Vi vil fortsette å fullt ut kompensere for restutslippene fra den interne driften vår. Fremover vil vi gå over til en portefølje for langsiktig karbonreduksjon, som vi med jevne mellomrom vil evaluere og tilpasse beste praksis for å nå målet om netto nullutslipp.

Bevisst strømbruk

I 2022 reduserte vi strømbruken med 11 % sammenlignet med 2021. Over 70 % av de store hovedkontorene er LEED- eller BREEAM-sertifisert og dermed energieffektive. Én av faktorene som står for det interne avtrykket, er datasentere og teknologien vi bruker for å kunne drive virksomheten. Selv om datamengden ligger på samme nivå, har strategien om konsolidering av datasentere hatt stor betydning, og karbonutslipp har gått ned med 9 % sammenlignet med utgangspunktet fra 2019.

En mer bærekraftig arbeidsplass

Vi jobber også mot å gjøre arbeidsplassen mer bærekraftig. Vi tilbyr blant annet flere vegetaralternativer og bruker lokale sesongvarer så langt det lar seg gjøre. Målet er å inspirere medarbeiderne våre til å redusere sitt eget karbonavtrykk. Som et ledd i dette arbeidet har vi lansert en e-læring om bærekraft, vi samarbeider med eksterne partnere om resirkulering, og vi har et resirkuleringsprogram for IT-tilbehør som gjør det lett for ansatte å redusere eget e-avfall.

 

Samfunnsansvar

Vårt samfunnsengasjement handler om å skape positiv endring gjennom medarbeiderne våre, og vi har fokus på å utvikle økonomisk kompetanse og støtte opp om gründervirksomhet. Se eksempler under, og les mer her.

Ansatte kan jobbe frivillig

Hvert år kan Nordea-ansatte bruke to betalte arbeidsdager på frivillig arbeid. I 2023 la våre medarbeidere ned 10 400 timer med frivillig arbeid.

Nordea i samfunnet

Lære ungdom om privatøkonomi

Hvert år kan Nordea-medarbeidere besøke skoler og lære elevene om privatøkonomi. Les mer om dette på de lokale sidene.

FI  SE NO 

Støtte til Ukraina

I 2022 støttet vi UNICEF og Røde Kors i deres hjelpearbeid i Ukraina og berørte land. Vi avstod fra å kreve transaksjonsgebyr fra privat- og bedriftskunder når de donerte til veldedige organisasjoner som var involvert i hjelpearbeidet i Ukraina. I tillegg organiserte vi innsamlinger der medarbeidere donerte nødvendig utstyr, og lanserte et nytt program for frivillig arbeid for å støtte flyktninger, der over 650 ansatte bidro med frivillig arbeid.

En mangfoldskultur 

Evnen til å utvikle oss på en bærekraftig måte er avhengig av menneskene vi tiltrekker oss, holder på og utvikler, og om vi klarer å tilby et inkluderende arbeidsmiljø.

Ansvarlig eierstyring

God eierstyring betyr å sikre at selskaper drives på en så bærekraftig, ansvarlig og effektiv måte som mulig på vegne av aksjonærene. Vi jobber for en kultur der vi ledes av et formål, med en robust forretningsmodell. Det gjør at vi har fart og størrelse i overgangen til en robust økonomi, samtidig som vi kan redusere risiko knyttet til bærekraft.

Se strukturen

Kjønnsbalanse i alle deler av organisasjonen

Et eksempel på arbeidet med ansvarlig bankdrift er kjønnsbalanse på arbeidsplassen. Vi jobber for kjønnsbalanse i alle deler av organisasjonen, både blant alle de ansatte og på alle ledernivåer. Uansett nivå skal hvert kjønn være representert med minst 40 % av de ansatte. 

Utforsk kulturen vår

Mer om mangfold hos oss

  • Vi har statsborgere fra 100 forskjellige land.
  • Vi snakker over 60 språk.
  • Aldersmessig spenner medarbeiderne våre over fem tiår.
Les mer om arbeidet vårt

Trivsel

I Nordea prioriterer vi medarbeidernes trivsel gjennom å jobbe bredt med proaktive, forebyggende og reaktive tiltak. På den måten fremmer vi en inkluderende og bærekraftig arbeidsplass, der medarbeiderne kan utvikle seg både personlig og faglig og samtidig ha et godt liv utenfor Nordea, med god balanse mellom jobb og fritid.

Fremme god helse

Vi jobber proaktivt med å fremme et støttende og inkluderende arbeidsmiljø, der medarbeiderne føler seg verdsatt, hørt og har myndighet til å gjøre jobben sin. 

Vi tror på åpen kommunikasjon og bruker forskjellige fora til å innhente tilbakemeldinger om medarbeidernes arbeidssituasjon, slik at vi kan iverksette egnede tiltak for å forbedre arbeidsforholdene.

Ved hjelp av jevnlige vurderinger, tilgjengelige opplæringer og egne tjenester og verktøy kan vi bidra til alle aspekter av medarbeidernes trivsel. 

Alle ledere gjennomgår obligatoriske kurs i arbeidsmiljø og sikkerhet og kurs om deres ansvar for arbeidsmiljøet. Andre kurs knyttet til trivsel er tilgjengelig for alle medarbeiderne via e-læringsplattformen vår.

Vi har en omfattende pakke med personalgoder som for eksempel omfatter helseundersøkelser, ergonomisk støtte, individuell coaching om helse og psykisk helsehjelp.

Dessuten har medarbeiderne mulighet til å engasjere seg gjennom å bli trivselsambassadør eller delta i noen av fritidsaktivitetene vi tilbyr, som styrketrening, langrenn, fotball, løping, kunstklubb og gaming. 

Les mer om livet i Nordea

Sikre et godt arbeidsmiljø

Vi gjennomfører undersøkelser, risikovurderinger og andre tiltak for hele tiden å forbedre arbeidsmiljøet og medarbeidernes trivsel. Utgangspunktet for det forebyggende arbeidet er retningslinjene våre for arbeidsmiljø og sikkerhet, styringssystemet (som følger ISO-standardene 45001 og 45003) og risikoklassifisering. Styringssystemet for helse og sikkerhet på arbeidsplassen gjennomgås årlig for å sikre at det er oppdatert og tilpasset våre behov.

Medarbeidernes sikkerhet i nødsituasjoner ivaretas gjennom dokumenterte beredskaps- og krisehåndteringsplaner.

Vi evaluerer arbeidsforhold og status knyttet til helse og trivsel for å identifisere og forebygge arbeidsulykker, arbeidsskader og helsefarer så tidlig som mulig. Det gjør vi gjennom en rekke ulike målinger, for eksempel indekser for trivsel og arbeidsforhold og medarbeiderundersøkelser om arbeidsplassen.

Vi involverer på en strukturert måte medarbeidere, verneombud og fagforbund i dialogen om medarbeidernes arbeidsforhold. Vi støtter også ressursgruppene i Nordea, som er frivillige og medarbeiderstyrte grupper (for eksempel for funksjonsvariasjoner, likestilling, LGBTQ+) som ønsker å bidra til en inkluderende arbeidsplass.

Vi får verdifulle synspunkter gjennom jevnlige dialoger på alle nivåer, fra teamnivå til lands- og konsernnivå.

Vi har tydelige retningslinjer

Håndtere sykdom og arbeidsevne

Vi forstår hvor viktig det er med reaktive tiltak for å støtte medarbeiderne våre når de trenger det. Vi tilbyr dem både forebyggende og reaktive bedriftshelsetjenester for å bidra til god helse og trivsel. Dette organiseres på forskjellig måte i de ulike landene avhengig av lokale lover og standarder. Vi bruker både egne og eksterne spesialister, for eksempel leger, sykepleiere og fysioterapeuter.

Ved nedsatt arbeidsevne håndterer vi situasjonen på et tidlig tidspunkt og setter opp rehabiliteringsplaner for medarbeideren for å sikre en trygg retur til jobben, enten det er deltid eller fulltid, så snart det er mulig.

   

Slik rekrutterer vi