Våre markeder

De nordiske landene vi har virksomhet i – DanmarkFinlandNorge og Sverige – rangeres gjennomgående blant landene som skårer høyest på parametre som inntekt, formue, kjøpekraft, produktivitet, digitalisering, utdanningsstandard og mer.

Alle de fire landene er politisk stabile demokratier, som skaper et svært stabilt forretningsklima. I et globalt perspektiv har Norden svært lite korrupsjon og et høyt rettsvern av både person- og eiendomsrettigheter. De solide velferdssystemene gir innbyggerne universell tilgang til helsevesen, utdanning og sosial beskyttelse. Den økonomiske veksten er solid, sparenivået i husholdninger er høyt, og arbeidsledigheten er lav.

Norden er et modent, digitalisert og attraktivt marked. Derfor er det også et svært konkurransedyktig forretningsklima. Her holder det ikke å ha de beste produktene og tjenestene. De mest solide finansielle institusjonene er digitalt avanserte, leverer helhetlig rådgivning som dekker sammensatte behov, lever opp til høye etiske standarder og bidrar aktivt til samfunnet og jobber for en bærekraft fremtid.

Det er slik vi i Nordea vil være.

 

Produkter og tjenester i de forskjellige markedene

Danmark

Visste du at i Danmark tilbyr vi kundene våre et energisparelån sammen med gratis hjelp og veiledning hvis kunden ønsker å renovere og gjøre boligen mer energieffektiv?

Gå til lokale sider

Finland

Visste du at vi presenterer oppstartsbedrifter og gründere for investorer på Slush hvert år? I Finland i fjor fikk vi til over 784 møter – ny rekord.

Gå til lokale sider

De fire forretningsområdene har virksomhet i alle de fire nordiske landene. 

Hovedkontoret til Nordea Bank Abp ligger i Helsinki i Finland. De lokale hovedkontorene er i København (Danmark), Stockholm (Sverige) og Oslo (Norge). 

Du kan lese mer om hvor du kan jobbe i Nordea, og hvordan vi jobber for å redusere karbonutslipp fra vår egen drift.  

Vi betjener kunder over hele verden

Visjonen er å være den foretrukne partneren for de nordiske kundene våre, inkludert eventuelle bankbehov de har utenfor Norden. 

Teamene i Nordea Asset Management sitter på forskjellige kontorer. Vi er en av de største kapitalforvalterne i Norden og driver virksomhet i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Asia.

Se hele oversikten og kontaktopplysningene til kontorer utenfor Norden her.