Overvåking av kunder og transaksjoner

Nordea har millioner av kunder og håndterer flere milliarder transaktioner hvert år. For å kunne overvåke så store volumer og oppdage potensielt ulovlig aktivitet har vi investert betydelig i verktøy for bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Vi har styrket IT-systemer, ansatt flere medarbeidere som kun jobber med å bekjempe økonomisk kriminalitet, og styrket opplæringen av alle medarbeidere.

Dette gjør vi for å oppdage og bekjempe økonomisk kriminalitet:

Screening

Kunder og transaksjoner sjekkes mot relevante lister, for eksempel EUs sanksjonsliste. Dette skjer som en del av etableringen av kundeforholdet og deretter på løpende basis.

Overvåking

Kundeforhold og transaksjoner overvåkes kontinuerlig for å oppdage uvanlig aktivitet og atferd og uvanlige transaksjoner.

Slike uvanlige handlinger utløser interne varslinger og undersøkelser. Mistenkelig aktivitet og atferd og mistenkelige transaksjoner vil bli rapportert til relevante myndigheter. I slike tilfeller vil vi også vurdere om kundeforholdet må avsluttes.

>3

milliarder transaksjoner overvåkes hvert år

>3.400

medarbeidere jobber utelukkende med å forhindre økonomisk kriminalitet

Alle

medarbeidere har gjennomført opplæring om økonomisk kriminalitet

15

milliarder kroner brukt på arbeid mot økonomisk kriminalitet siden 2015

 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

Rapportering av mistenkelige forhold

En rapport om mistenkelige forhold (MT-rapport) er en rapport om en mistenkelig transaksjon eller hendelse som sendes fra en finansinstitusjon til Enheten for finansiell etterretning (EFE), Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). De generelle kriteriene for rapportering av mistenkelige forhold er: kundeaktivitet som ikke gir mening for Nordea, som er uvanlig for den bestemte kunden, eller som virker å være utført for å skjule en annen transaksjon, noe som kan tyde på hvitvasking eller terrorfinansiering.

Rapporten sendes til EFE, som er en spesialisert enhet som samler inn og analyserer transaksjoner. I Nordea har alle medarbeiderne et ansvar for å identifisere transaksjoner og hendelser som kan være mistenkelige eller uvanlige. Disse sendes til en bestemt enhet som har ansvaret for å undersøke og rapportere den mistenkelige transaksjonen eller hendelsen. Nordea har ikke lov til å informere kundene eller andre parter som er involvert i transaksjonen, om at det er sendt en MT-rapport. Vi kan heller ikke dele informasjonen med andre finansinstitusjoner.