Samfunnsengasjement

Slik støtter vi

I Nordea handler samfunnsengasjement om at medarbeiderne våre er med på å skape positive forandringer.

Vi har mer enn 20 programmer og partnerskap der vi fokuserer på å heve kompetansen om økonomi og støtte opp om gründervirksomhet. Der kan vi bruke vår egen bank- og finanskompetanse til ha en positiv innvirkning på samfunnet.

Siden det meste av det vi gjør, skjer i fysiske møter, ble innsatsen vår i 2022 påvirket av restriksjoner og nedstenginger. Likevel la nesten 2000 av Nordeas medarbeidere ned 8000 timer med frivillig arbeid i 2022. 

Slush

Dette er et eksempel på et partnerskap for gründere der vi setter oppstarts- og vekstbedrifter i kontakt med investorer.

Slush er det oppstartsbedriftene som står i sentrum, og i november samles 12 000 deltakere i Helsinki. Slush er verdens ledende arrangement for oppstartsbedrifter og teknologi der grunnleggere og teknologitalenter får møte ledende internasjonale investorer, ledere og media. Slush er et nonprofit-arrangement som organiseres av et fellesskap av gründere, investorer og studenter. Formålet er å skape en global gründerbevegelse som inspirerer til etablering av nye oppstartsbedrifter og globale vekstselskaper som ønsker å ha positiv innvirkning på samfunnet. Rundt 20 frivillige fra Nordea jobber på arrangementet med å organisere speeddater mellom investorer og oppstartsbedrifter. 

Historie: Finland one of the hottest startup hubs in Europe

Matteutmaningen

Dette er et eksempel på hvordan vi bruker partnerskap til å jobbe for økt kunnskap om økonomi.

En ny undersøkelse vi gjennomførte i Sverige, viste at selv om små barn synes det er gøy med matte, daler ofte interessen jo eldre elevene blir. For å vekke lærelysten og nysgjerrigheten startet vi Matteutmaningen, en nasjonal konkurranse for barn og familier. Her kan de vinne fine premier som gjør matte gøy igjen. Konkurransen er et samarbeid med lekseappen AlbertMattecentrum, en veldedig organisasjon som hjelper barn og unge, og Melodifestivalen, svenskenes Melodi Grand Prix.

Vi har også programmer for opplæring i økonomi både i Sverige og Finland og veiledning i bruk av digitale verktøy for eldre.

Historie: How we helped customers improve their digital banking skills

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Speeddating med investorer

Dette er et eksempel på et initiativ der målet er å gi oppstarts- og vekstbedrifter bedre muligheter til å vokse. 

Nordea Investor Speed Dating er et virtuelt matchmaking-program for oppstarts- og vekstbedrifter som er på jakt etter de rette investorene. Vi jobber med over 200 lokale og globale investeringsfond. Møtene bookes på forhånd, og bedrifter og investorer møtes på tomannshånd. Målet er at dette skal være årets mest effektive timer – for begge parter.

Historie: Matchmaking + capital = accelerating a sustainable growth journey

Flyktningprogrammet

Flyktningprogrammet ble startet i 2022. Hovedfokuset er å hjelpe flyktninger og immigranter med å finne seg til rette i et nytt samfunn. Programmet er avhengig av frivillige og av samarbeid med ideelle organisasjoner. Frivillige fra Nordea har bidratt på forskjellige områder, blant annet med å gi nykommerne stabilitet i hverdagen og lære dem ting som kan være nyttig når de skal finne seg jobb. Målet med programmet er å hjelpe flyktninger med å bygge opp igjen en økonomisk trygghet og etter hvert en sunn privatøkonomi.

Les om hvordan vi hjelper flyktninger med språk

Se hva som skjer lokalt i hver land

Finland

I Finland deltar vi i prosjektet Me & MyCity. Prosjektet koordineres av organisasjonen Ekonomi och ungdom TAT og er et læringsmiljø for elever i sjette og niende klasse der de kan lære om samfunnet, arbeidslivet og gründervirksomhet.

Gå til lokale sider

Sverige

I Sverige har vi et partnerskap med Unga Aktiesparare. Det er en organisasjon som lærer ungdommer om aksjemarkedet, investeringer, fond og finansbransjen generelt. På den måten får de verktøyene og kunnskapen de trenger for å håndtere sin egen privatøkonomi.

Gå til lokale sider

Se mer