Samfunnsengasjement

Bidrar til økt kunnskap om økonomi,
støtter opp under gründervirksomhet

Vi er veldig klar over at posisjonen vår som den største banken i Norden og en av de største bankene i Europa medfører et enormt ansvar for – og en stor mulighet til – å ha en positiv innvirkning på samfunnet.

Ved å fokusere på områder der medarbeiderne våre har høy kompetanse, kan vi påvirke og utgjøre en reell forskjell. Gjennom egne programmer og partnerskap hjelper vi mennesker med å øke økonomisk og digital kompetanse og støtter opp under gründervirksomhet. Å dele av vår omfattende økonomiske ekspertise og kunnskap er vårt bidrag til samfunnene rundt oss.

Ved å engasjere oss i lokalsamfunnene gjennom frivillig arbeid får vi også en dypere forståelse av hva vi må gjøre for å bli en enda bedre bank.

Slik engasjerer vi oss i lokalsamfunnene:

Frivillig arbeid

Nordeas medarbeidere kan bruke to betalte arbeidsdager i året på frivillig arbeid, for eksempel med å lære unge mennesker om økonomi eller delta i aktiviteter og arrangementer som støtter opp under gründervirksomhet.

Egne programmer

Vi har egne programmer knyttet til opplæring i økonomi og bruk av digitale verktøy til daglige bankgjøremål. Vi tilbyr også veiledning og nettverksbygging, arrangerer speed dating med investorer og driver oppstartsprogrammer for å hjelpe ambisiøse gründere med å oppnå målene sine og realisere visjonene de har. 

Sponsede partnerskap

Vi sponser aktiviteter på skoler og i utdanningsinstitusjoner og samarbeider med organisasjoner, akseleratorprogrammer og oppstartsmiljøer i hele Norden.

Interessert i partnerskap?