Samfunnsengasjement

I Nordea handler samfunnsengasjement om å skape positive endringer i samarbeid med ideelle organisasjoner og ved hjelp av medarbeiderne våre.

Vi jobber med samfunnsengasjement gjennom tre ulike programmer der fokuset er å øke kunnskap om økonomi, støtte opp om gründervirksomhet og hjelpe flyktninger med å etablere seg i et nytt land. Programmene gjennomføres gjennom våre egne initiativer og i samarbeid med en rekke partnerskap og sponsorater.

Alle Nordea-ansatte har hvert år 16 timer til disposisjon til frivillig arbeid i et av Nordeas programmer. I 2023 startet vi opp igjen med aktiviteter ansikt til ansikt, men hybride og nettbaserte opplegg er fortsatt populært siden deltakere kan bli med uansett hvor de bor. 

Det frivillige arbeidet vårt i tall

I 2023 bidro mer enn 1600 av Nordeas
medarbeidere med frivillig arbeid i 2600 aktiviteter
Det utgjør over 10 400 timer med frivillighet.

Interessert i partnerskap?

Vi ser etter partnere som deler oppfatningen vår om at økonomisk kompetanse og gründervirksomhet er viktig for å skape et bedre samfunn.

Les mer

Slush

Dette er et eksempel på et partnerskap for gründere der vi setter oppstarts- og vekstbedrifter i kontakt med investorer.

Slush er det oppstartsbedriftene som står i sentrum, og i november samles 12 000 deltakere i Helsinki. Slush er verdens ledende arrangement for oppstartsbedrifter og teknologi der grunnleggere og teknologitalenter får møte ledende internasjonale investorer, ledere og media. Slush er et nonprofit-arrangement som organiseres av et fellesskap av gründere, investorer og studenter. Formålet er å skape en global gründerbevegelse som inspirerer til etablering av nye oppstartsbedrifter og globale vekstselskaper som ønsker å ha positiv innvirkning på samfunnet. Rundt 20 frivillige fra Nordea jobber på arrangementet med å organisere speeddater mellom investorer og oppstartsbedrifter. 

Historie: Finland one of the hottest startup hubs in Europe

Matteutmaningen

Dette er et eksempel på hvordan vi bruker partnerskap til å jobbe for økt kunnskap om økonomi.

En ny undersøkelse vi gjennomførte i Sverige, viste at selv om små barn synes det er gøy med matte, daler ofte interessen jo eldre elevene blir. For å vekke lærelysten og nysgjerrigheten startet vi Matteutmaningen, en nasjonal konkurranse for barn og familier. Her kan de vinne fine premier som gjør matte gøy igjen. Konkurransen er et samarbeid med lekseappen AlbertMattecentrum, en veldedig organisasjon som hjelper barn og unge, og Melodifestivalen, svenskenes Melodi Grand Prix.

Vi har også programmer for opplæring i økonomi både i Sverige og Finland og veiledning i bruk av digitale verktøy for eldre.

Historie: How we helped customers improve their digital banking skills

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Speeddating med investorer

Dette er et eksempel på et initiativ der målet er å gi oppstarts- og vekstbedrifter bedre muligheter til å vokse. 

Nordea Investor Speed Dating er et virtuelt matchmaking-program for oppstarts- og vekstbedrifter som er på jakt etter de rette investorene. Vi jobber med over 200 lokale og globale investeringsfond. Møtene bookes på forhånd, og bedrifter og investorer møtes på tomannshånd. Målet er at dette skal være årets mest effektive timer – for begge parter.

Historie: Matchmaking + capital = accelerating a sustainable growth journey

Flyktningprogrammet

Flyktningprogrammet ble startet i 2022. Hovedfokuset er å hjelpe flyktninger og immigranter med å finne seg til rette i et nytt samfunn. Programmet er avhengig av frivillige og av samarbeid med ideelle organisasjoner. Frivillige fra Nordea har bidratt på forskjellige områder, blant annet med å gi nykommerne stabilitet i hverdagen og lære dem ting som kan være nyttig når de skal finne seg jobb. Målet med programmet er å hjelpe flyktninger med å bygge opp igjen en økonomisk trygghet og etter hvert en sunn privatøkonomi.

Les om hvordan vi hjelper flyktninger med språk

Se hva som skjer lokalt i hver land

Danmark

I Danmark samarbeider vi med Røde Kors på flere fronter: Vi støtter den landsdekkende innsamlingsdagen ved å holde bankkontorer åpne. Her kan bøssebærerne komme for å telle og sette inn pengene de samler inn. Vi er med i Parathjælper, der ansatte kan bidra lokalt, og i Sprogland, der vi hjelper flyktninger med å lære dansk.

Estland

I Estland arrangerer vi seminarer for ukrainske flyktninger om hvordan man beskytter seg mot svindel. Seminarene holdes på russisk og arrangeres i samarbeid med det estiske flyktningerådet. Vi deltar også i forskjellige humanitære hjelpeprosjekter sammen med estiske Røde Kors og den estiske matsentralen (Eesti Toidupank). Det siste tilskuddet til det frivillige arbeidet vårt er et program der medarbeiderne våre lærer barn fra barnehagealder til videregående skole om privatøkonomi.   

Finland

I Finland deltar hvert år 180 000 barn og ungdom i aktiviteter der de lærer om økonomi, og 80 % av vekstselskaper i Finland får hjelp fra Nordea. Vi jobber med økonomi på barneskolenivå og veileder selskaper i ulike faser – fra unge mennesker som starter bedrift, til selskaper på det globale markedet. Vi formidler kunnskap gjennom opplæring, mentorprogrammer, spill og internships. 

Norge

I Norge kjører vi Økonomipeil, et opplæringsprogram i privatøkonomi for ungdomsskolen og videregående skole. Opplæringen gjennomføres året rundt over hele landet og foregår både i Nordeas lokaler og på skoler. Vi samarbeider også med Ungt Entreprenørskap om et program der studenter kan starte sin egen virksomhet og få støtte og veiledning av oss. 

Polen

I Polen samarbeider vi med forskjellige frivillige organisasjoner og hjelper barn i digitalt og økonomisk utenforskap, og vi deltar aktivt i gründerprogrammer som BraveCamp. I tillegg samarbeider vi med stiftelsen Share the Care Foundation som fremmer likestilt foreldreskap, og Mamo Pracuj som hjelper kvinner med å returnere til arbeidslivet etter foreldrepermisjon. 

Sverige

I Sverige kjører vi flere aktiviteter sammen med MattecentrumEkonomipejl er et program for ungdommer om privatøkonomi som vi har kjørt siden 2008, og i tillegg har vi nye aktiviteter som Matteutmaningen og læringsplattformen www.ekonomikoll.se. Vi samarbeider også med Unga Aktiesparare, som lærer ungdommer om aksjemarkedet, investeringer, fond og finansbransjen generelt.