Nordeas personvernpolicy

Nordea beskytter dine individuelle rettigheter og personopplysninger. Denne personvernpolicyen skal hjelpe deg med å forstå hva slags opplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi samler dem inn, praksisen vår for oppbevaring og deling av opplysninger, og hvilke rettigheter du har knyttet til ditt personvern. 

1. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Personopplysninger samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller genereres i forbindelse med at du bruker tjenestene, produktene og kanalene våre. Noen ganger kreves det tilleggsinformasjon for å holde opplysningene oppdatert eller for å kontrollere at opplysningene vi samler inn, er korrekte. 

I noen tilfeller samler vi også inn og behandler personopplysninger om personer som er tilknyttet deg, for eksempel medarbeidere, reelle rettighetshavere, representanter, garantister, pantgivere, betalere, personer som har kontakt med Nordea i forbindelse med en enkelt banktransaksjon, og andre enkeltpersoner som vi samhandler og samarbeider med. 

2. Hvordan bruker vi personopplysningene dine, og hvilket rettslig grunnlag har vi for å gjøre det?

Vi bruker og behandler ellers personopplysninger med utgangspunkt i de rettslige forpliktelsene og formålene beskrevet nedenfor. 

3. Hvordan bruker vi automatiserte avgjørelser?

I noen tilfeller kan vi bruke automatiserte avgjørelser hvis dette er godkjent ved lov, hvis du har gitt et uttrykkelig samtykke til det, eller hvis det er nødvendig for å oppfylle en avtale. Et eksempel er automatisert kredittgodkjenning i Nordeas kanaler på nettet. 

4. Hvem kan vi dele personopplysningene dine med?

Personopplysningene dine kan deles med andre i den grad vi er lovpålagt å gjøre det, og for å levere tjenester og oppfylle avtaler vi har med deg. 

Vi kan dele personopplysningene dine med andre, for eksempel myndigheter, selskaper i Nordea-konsernet, leverandører, betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere. Før vi deler slike opplysninger, sørger vi alltid for at vi følger de aktuelle bestemmelsene om taushetsplikt som gjelder i finanssektoren.

5. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Det står helt sentralt i vår virksomhet å sørge for at dine personopplysninger er sikre. 

6. Hvilke personvernrettigheter har du?

Du har følgende rettigheter knyttet til personopplysningene vi behandler om deg:

Din forespørsel om å utøve rettighetene som beskrives ovenfor vil bli vurdert ut fra omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. Vær oppmerksom på at vi også kan beholde og bruke dine opplysninger slik det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtalene våre. 

Hvis du vil bruke rettighetene dine kan du gjøre det ved å gå til nettsidene våre, gjennom nettbanken, ved å ringe kundeservice eller ved å besøke ditt lokale bankkontor. Vi kan ikke behandle forespørsler via e-post siden vi behandler personopplysningene til kundene våre med den største varsomhet, og vi kan ikke dele eller endre personopplysninger om deg uten at du bekrefter identiteten din gjennom en av kanalene som nevnes ovenfor.

7. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge vi trenger dem til formålene som personopplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter. 

8. Hvordan kan du kontakte oss eller Datatilsynet?

Hvis du har spørsmål til personvernpolicyen eller er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du ta kontakt med Nordeas kundeservice eller ditt lokale bankkontor. 

9. Endringer i denne personvernpolicyen

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og nettsteder. Denne personvernpolicyen kan derfor bli endret fra tid til annen. Hvis endringene er betydelige, vil vi gi beskjed når vi er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov. 

Ikrafttredelsestidspunkt: 7. desember 2023