Invester i Nordea

Vi er den største banken i Norden og har bak oss en 200 år lang historie med støtte til og utvikling av de nordiske økonomiene.

Nordea er notert på børsene i Helsinki, Stockholm og København, og vi har rundt 570 000 private aksjonærer.

Her kan du lese om noen av de viktigste grunnene til at du bør vurdere å bli en av dem.

1. Vi skaper markedsledende avkastning til aksjonærene

 

De siste tre årene har vi utbetalt 6 milliarder euro i utbytte – og i 2021 var vi blant de første bankene i Europa som innførte tilbakekjøp av aksjer.

0%

Totalavkastning de siste 4 årene 

 

2. Vi driver virksomhet i den strukturelt attraktive nordiske banksektoren

 

Driftsvilkår:

 • BNP-veksten i Norden er stabil og ligger over gjennomsnittet for eurosonen.
 • Arbeidsledigheten i Norden er lavere enn gjennomsnittet i eurosonen, med sterke sosiale sikkerhetsnett.
 • I global sammenheng ligger de nordiske landene langt fremme når det gjelder digitalisering.
 • Det nordiske bankmarkedet er stabilt, sikkert og lønnsomt med høy avkastning, hovedsakelig som følge av kostnadseffektivitet og lave tap på utlån.

BNP-vekst

Arbeidsledighet

 

De nordiske landene rangeres blant de ti beste globalt innenfor:

Sosiale sikkerhetsnett

 1. Danmark
 2. Finland
 3. Norge
 4. Østerrike
 5. Luxembourg
 6. Sveits
 7. Nederland
 8. Spania
 9. Sverige
 10. Frankrike

Kilde: WEF Global Competitiveness Report special edition 2020

Forberedt på digital omstilling

 1. Danmark
 2. Sør-Korea
 3. USA
 4. Sverige
 5. Nederland
 6. Finland
 7. Sveits
 8. Taiwan
 9. Norge
 10. Singapore

Klide: IMD digital competitiveness ranking 2022

Indeks for bærekraftsmål

 1. Finland
 2. Danmark
 3. Sverige
 4. Norge
 5. Østerrike
 6. Tyskland
 7. Frankrike
 8. Sveits
 9. Irland
 10. Estland

Klide: WEF Sustainable Development Report 2022

 

3. Vi er det største finanskonsernet i Norden med stabile resultater og unike vekstmuligheter i de fire forretningsområdene våre

 

"Svingningene i kvartalsresultatet er betydelig redusert – fra et allerede historisk lavt nivå sammenlignet med gjennomsnittet for banksektoren i Europa."

Frank Vang-Jensen, Nordeas konsernsjef

Posisjonen i Norden:

#1 Personal Banking

#1 Business Banking

#1-2 Large Corporates & Institutions

#1 Asset & Wealth Management

Viktigste drivkrefter for forbedret lønnsomhet

 • Øke veksten innen sparing

 • Sette av mer kapital til lønnsomme utlån

 • Øke driftseffektiviteten

 • Redusere økonomisk kapital med lav avkastning

 

Veksten de siste årene:

Boliglån

+0%

2019 mot 2021

Lån til SME

+0%

2019 mot 2021

Midler til forvaltning

+0%

2019 mot 2021

 

4. Vi er en verdensledende digital bank som skaper positive kundeopplevelser

 

Beste aktør

D-rating – 2021 Digitalt tilbud blant følgende nordiske banker: Danske Bank, Handelsbanken, SEB, Swedbank.

Nordens beste mobilbank

I henhold til AppStore-ratinger.

Økt digitalt engasjement

Pålogginger i digitale kanaler (millioner/måned)

Digitale mål for 2025:

~1 million flere

digitalt aktive kunder (+25 % mot 2021)

Full selvbetjening

for dagligbank (mot ~50 % tilgjengelige funksjoner i 2021)

Alle relevante produkter

tilgjengelig på samme sted (mot ~50 % av produktene tilgjengelig for privat- og SME-kunder i 2021)

5. Bærekraft står sentralt i strategien vår

 

Klimamålene våre:

Netto nullutslipp

senest innen 2050

40–50%

nedgang i utslipp fra investerings- og låneporteføljer innen 2030

50%

nedgang i utslipp fra interne aktiviteter innen 2030

 
 
Hvordan er inntrykket ditt av Nordea etter å ha besøkt denne siden?