Bekjempelse av økonomisk kriminalitet

 

Eksempler på økonomisk kriminalitet

Over hele verden står land overfor økende økonomiske og samfunnsmessige kostnader som følge av menneskehandel, terrorisme, korrupsjon, smugling av narkotika, skatteunndragelse og andre ulovlige handlinger.

For å stoppe de kriminelle som er involvert, må pengestrømmen fra de ulovlige handlingene spores opp og stanses. Finansinstitusjoner har en unik posisjon i dette arbeidet, og er derfor en viktig del av løsningen.
 

Les mer om