Nordea i samfunnet

For oss betyr samfunnsansvar å bry seg – om enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet

Som bank skal vi respektere menneskerettighetene, arbeidstakerrettigheter og retten til like muligheter. Vi skal investere ansvarlig, gjøre leverandørkjeden grønnere og gi kundene våre muligheten til å ta bærekraftige valg.

Sammen med andre banker og myndigheter utvikler vi også nye måter å bekjempe økonomisk kriminalitet på. Det gjør vi for å beskytte kundene og hindre at produktene og tjenestene våre brukes til ulovlige formål.

Vi engasjerer oss også direkte i lokalsamfunn og bidrar til å øke kunnskapen om økonomi blant unge, veileder eldre i bruk av digitale banktjenester og støtter oppstartsbedrifter med finansiering og rådgivning.