Nordea i samfunnet

I 2023 hjalp våre frivillige mer enn

0 000

barn og unge med å få bedre økonomisk kompetanse gjennom våre egne og samarbeidspartnernes prosjekter.

Startup & Growth-enheten vår organiserte mer enn

0

møter mellom investorer og oppstartsbedrifter i 2022.

Dele ekspertisen

Vi vil være med på å bygge fremtiden til innbyggerne i Norden.

Vi vil bidra til at folk får mer kunnskap om økonomi og inspirere dem til å bli gründere. Og vi vil hjelpe bedrifter med å oppnå bærekraftig vekst og ha mulighet til å skape nye jobbmuligheter.

På denne måten kan vi bidra til suksesshistorier. Historier der folk utfordrer grenser, følger lidenskapen sin, går sammen og realiserer drømmer.

Gjennom frivillig innsats har medarbeiderne våre muligheten til å bidra til å øke kunnskapen om økonomi og støtte gründervirksomhet.

Tre fokusområder

Skaper økonomisk trygghet

Vi lærer folk om budsjettering, sparing, digitale tjenester og gode økonomiske valg for å hjelpe dem med privatøkonomien.  

Vi samarbeider med frivillige organisasjoner for å nå ut til enda flere.

Støtter gründere

Vi deler kunnskap, samarbeider med frivillige organisasjoner og hjelper gründere med nettverksbygging og bærekraftig vekst.

Bidrar til tilhørighet i samfunnet

I 2022 startet vi et nytt program for flyktninger. Der jobber vi med hvordan de raskt kan komme seg ut i samfunnet, beskytte seg mot svindel, få seg jobb eller starte egen bedrift.

 

Slik deler vi

Donasjoner

I år har formålet for donasjonene i hovedsak vært støtte til innbyggerne i Ukraina. Ellers bidrar vi alltid til veldedige organisasjoner gjennom frivillig arbeid knyttet til å øke kunnskapen om økonomi.

Frivillig arbeid

Alle medarbeiderne i Nordea har mulighet til å bruke to betalte arbeidsdager i året på frivillig arbeid i et programmene våre knyttet til samfunnsengasjement. De kan for eksempel lære ungdom om økonomi eller delta i aktiviteter eller arrangementer rettet mot gründervirksomhet. 

Visste du at vi bare i fjor brukte 6500 timer på ulike programmer?

Partnerskap

Vi har mye ekspertise vi kan dele av for å støtte opp under ideer og bidra til at bedrifter kan utvikle seg. Gjennom gründerprogrammene knytter vi oppstarts- og vekstbedrifter sammen med de riktige investorene, vi deltar i mentorprogrammer og er sponsor for forskjellige initiativer. Vi oppretter forumer, deltar på arrangementer og skaper kontakt mellom kundene våre, slik at de kan utvikle seg sammen.

Visste du at vi i fjor matchet 241 gründere med investorer gjennom Investor Speed Dating-programmet vårt?