Nordea i samfunnet

Vi mener kunnskap om økonomi er hjørnesteinen i et godt liv

Vi mener at å bidra til økt kunnskap om økonomi og å hjelpe folk med å starte egne bedrifter er to måter vi kan bidra til velferd i samfunnet på.

I 2022 hjalp våre frivillige mer enn

0 000

barn og unge med å få bedre økonomisk kompetanse gjennom våre egne og samarbeidspartnernes prosjekter.

Startup & Growth-enheten vår organiserte mer enn

0

møter mellom investorer og oppstartsbedrifter i 2022.

Dele ekspertisen

Vi vil være med på å bygge fremtiden til innbyggerne i Norden.

Vi vil bidra til at folk får mer kunnskap om økonomi og inspirere dem til å bli gründere. Og vi vil hjelpe bedrifter med å oppnå bærekraftig vekst og ha mulighet til å skape nye jobbmuligheter.

På denne måten kan vi bidra til suksesshistorier. Historier der folk utfordrer grenser, følger lidenskapen sin, går sammen og realiserer drømmer.

Gjennom frivillig innsats har medarbeiderne våre muligheten til å bidra til å øke kunnskapen om økonomi og støtte gründervirksomhet.

To fokusområder

Økonomisk kompetanse

Økonomisk kompetanse handler ikke bare om å ha kunnskap og ferdigheter, men også selvtillit til å ta beslutninger som gir større økonomisk trygghet. God kontroll på privatøkonomien legger grunnlaget for en trygg økonomisk fremtid og bidrar til en stabil samfunnsøkonomi.

Som bank har vi lang erfaring og omfattende ekspertise på dette området. Vi samarbeider med veldedige organisasjoner og deler kunnskap om for eksempel budsjettering, sparing og å ta økonomiske beslutninger.

Gründervirksomhet

Gründervirksomhet spiller en sentral rolle i samfunnet gjennom å drive frem vekst og innovasjon. Vi har kompetansen og engasjementet som gründerne trenger, og kan hjelpe til med å utvikle virksomheter. 

Gründerne utvikler sine egne planer for vekst, og vi tilbyr rådgivning og mentorordninger så de kan realisere dem. I tillegg har vi et nettverk av venture-partnere, eksperter, investorer og vekstspesialister tilgjengelig.

 

Slik deler vi

Donasjoner

I år har formålet for donasjonene i hovedsak vært støtte til innbyggerne i Ukraina. Ellers bidrar vi alltid til veldedige organisasjoner gjennom frivillig arbeid knyttet til å øke kunnskapen om økonomi.

Frivillig arbeid

Alle medarbeiderne i Nordea har mulighet til å bruke to betalte arbeidsdager i året på frivillig arbeid i et programmene våre knyttet til samfunnsengasjement. De kan for eksempel lære ungdom om økonomi eller delta i aktiviteter eller arrangementer rettet mot gründervirksomhet. 

Visste du at vi bare i fjor brukte 6500 timer på ulike programmer?

Partnerskap

Vi har mye ekspertise vi kan dele av for å støtte opp under ideer og bidra til at bedrifter kan utvikle seg. Gjennom gründerprogrammene knytter vi oppstarts- og vekstbedrifter sammen med de riktige investorene, vi deltar i mentorprogrammer og er sponsor for forskjellige initiativer. Vi oppretter forumer, deltar på arrangementer og skaper kontakt mellom kundene våre, slik at de kan utvikle seg sammen.

Visste du at vi i fjor matchet 241 gründere med investorer gjennom Investor Speed Dating-programmet vårt?