Nordea som samhällsaktör

 

Under 2023 hjälpte våra volontärer över

0 000

barn och ungdomar att få bättre kunskaper om ekonomi genom våra egna och våra samarbetspartners projekt.

Vår Startup & Growth-enhet anordnade över

0

möten mellan investerare och uppstartsföretag under 2022.

Vi sprider vår kunskap

Vi vill vara med och bygga framtiden för människorna i Norden.

Vi vill sprida kunskap om ekonomi och inspirera till entreprenörskap. Och vi vill hjälpa företagen med hållbar tillväxt och möjligheten att skapa nya arbetstillfällen.

På så sätt kan vi hjälpa andra att bryta ny mark, följa sitt kall, göra saker tillsammans och förverkliga sina drömmar.

Våra medarbetare har privilegiet att kunna delta i frivilligarbete och bidra till bättre ekonomikunskaper och fler företagare.

Fokus på tre områden

Tips och råd för en bättre ekonomi

Vi lär människor att göra en budget, använda digitala banktjänster och fatta sunda ekonomiska beslut – så att de kan få en bättre privatekonomi.   
Vi samarbetar vi med ideella organisationer för att nå ut till ännu fler.

Främjar entreprenörskap

Vi delar med oss av vår kunskap och i samarbete med ideella organisationer hjälper vi entreprenörer att nätverka och skapa hållbar tillväxt.

Bidrar till etablering i samhället

Under 2022 startade vi ett nytt program särskilt inriktat på flyktingar för att hjälpa dem etablera sig i samhället snabbare, skydda sig mot bedrägerier, få ett jobb eller starta eget företag.

Vårt engagemang

Donationer

I år har våra donationer gått till folket i Ukraina. I övrigt är vårt välgörenhetsarbete inriktat på det allmännas bästa och handlar om att sprida kunskaper om ekonomi.

Volontärarbete

Alla Nordeas anställda kan utföra volontärarbete under två arbetsdagar per år, med bibehållen lön, genom att delta i något av våra samhällsprogram. De kan till exempel undervisa ungdomar i privatekonomi eller delta i aktiviteter och evenemang till stöd för entreprenörer. 

Visste du att vi bara förra året ägnade 6 500 timmar i olika program?

Partnerskap

När vi delar med oss av våra kunskaper kan vi få idéer att lyfta och på så sätt hjälpa företag att växa. Genom våra entreprenörsprogram sammanför vi uppstartsföretag med lämpliga investerare, vi deltar i mentorprogram och sponsrar olika initiativ. Vi skapar forum, deltar i evenemang och förmedlar kontakt mellan våra kunder så att de kan växa tillsammans.

Visste du att förra året sammanförde vi 241 företagsgrundare med investerare genom vårt program för speed-dating med investerare?