Nordea som samhällsaktör

För oss handlar samhällsansvar om omtanke – omtanke om människor, företag och samhället i stort

Som bank har vi förbundit oss att verka för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och rätten till lika möjligheter. Vi är fast beslutna att investera ansvarsfullt, göra vår leveranskedja grönare och göra det möjligt för våra kunder att göra hållbara val.

Vi samarbetar med andra banker och myndigheter för att hitta nya sätt att bekämpa ekonomisk brottslighet – för att skydda våra kunder och förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för olagliga syften.

Vi engagerar oss också i våra lokalsamhällen genom att förbättra ungdomars kunskaper om privatekonomi, lära äldre att använda digitala banktjänster och stötta uppstartsföretag med finansiering och rådgivning.