Nordea som samhällsaktör

Vi ser att ekonomikunskaper är en förutsättning för ett gott liv

Vi bidrar med att sprida kunskap om ekonomi och uppmuntra företagande som två sätt att göra samhället bättre på.

Under 2022 hjälpte våra volontärer över

0 000

barn och ungdomar att få bättre kunskaper om ekonomi genom våra egna och våra samarbetspartners projekt.

Vår Startup & Growth-enhet anordnade över

0

möten mellan investerare och uppstartsföretag under 2022.

Vi sprider vår kunskap

Vi vill vara med och bygga framtiden för människorna i Norden.

Vi vill sprida kunskap om ekonomi och inspirera till entreprenörskap. Och vi vill hjälpa företagen med hållbar tillväxt och möjligheten att skapa nya arbetstillfällen.

På så sätt kan vi hjälpa andra att bryta ny mark, följa sitt kall, göra saker tillsammans och förverkliga sina drömmar.

Våra medarbetare har privilegiet att kunna delta i frivilligarbete och bidra till bättre ekonomikunskaper och fler företagare.

Fokus på två områden

Ekonomikunskaper

Personer som har grundläggande kunskaper om ekonomi och hur man hanterar pengar känner ett större självförtroende inför privatekonomiska beslut. Den som har en ordnad privatekonomi ger sig själv en säker framtid och bidrar till en stabil finansmarknad.

Som bank har vi betydande kunskaper och expertis på det här området. Vi samarbetar med ideella organisationer och delar med oss av våra kunskaper om hur man lägger upp en budget, sparar och fattar ekonomiska beslut.

Entreprenörskap

Entreprenörer är väldigt viktiga för samhället. De skapar tillväxt och de ligger bakom många nya uppfinningar. Med vår expertis och vårt engagemang kan vi stötta entreprenörer på flera olika sätt och hjälpa dem att få sina företag att växa. 

Entreprenörerna utarbetar sina egna tillväxtplaner och vi hjälper till att förverkliga dem både genom rådgivning och mentorskap. Vi kan också förmedla kontakt med riskkapitalister, experter, investerare och tillväxtproffs.

Vårt engagemang

Donationer

I år har våra donationer gått till folket i Ukraina. I övrigt är vårt välgörenhetsarbete inriktat på det allmännas bästa och handlar om att sprida kunskaper om ekonomi.

Volontärarbete

Alla Nordeas anställda kan utföra volontärarbete under två arbetsdagar per år, med bibehållen lön, genom att delta i något av våra samhällsprogram. De kan till exempel undervisa ungdomar i privatekonomi eller delta i aktiviteter och evenemang till stöd för entreprenörer. 

Visste du att vi bara förra året ägnade 6 500 timmar i olika program?

Partnerskap

När vi delar med oss av våra kunskaper kan vi få idéer att lyfta och på så sätt hjälpa företag att växa. Genom våra entreprenörsprogram sammanför vi uppstartsföretag med lämpliga investerare, vi deltar i mentorprogram och sponsrar olika initiativ. Vi skapar forum, deltar i evenemang och förmedlar kontakt mellan våra kunder så att de kan växa tillsammans.

Visste du att förra året sammanförde vi 241 företagsgrundare med investerare genom vårt program för speed-dating med investerare?