Styrelsens ledamöter

Styrelsen består av följande ledamöter som valts av aktieägarna vid den ordinarie bolagsstämman 2022:

Stephen Hester

Ordförande

Ordförande i ersättnings- och personalkommittén

Läs mer

Torbjörn Magnusson

Vice ordförande

Ledamot i ersättnings- och personalkommittén

Läs mer

Arja Talma

Styrelseledamot

Ledamot i revisionskommittén och i drifts- och hållbarhetskommittén

Läs mer

Birger Steen

Styrelseledamot

Ordförande i drifts- och hållbarhetskommittén och ledamot i riskkommittén

Läs mer

John Maltby

Styrelseledamot

Ordförande i revisionskommittén och ledamot i riskkommittén

Läs mer

Jonas Synnergren

Styrelseledamot

Ledamot i drifts- och hållbarhetskommittén

Läs mer

Kjersti Wiklund

Styrelseledamot

Ledamot i riskkommittén och i drifts- och hållbarhetskommittén

Läs mer

Lene Skole

Styrelseledamot

Ledamot i revisionskommittén

Läs mer

Petra van Hoeken

Styrelseledamot

Ordförande i riskkommittén och ledamot i revisionskommittén

Läs mer

Robin Lawther

Styrelseledamot

Ledamot i ersättnings- och personalkommittén

Läs mer

Styrelseledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna

Dessutom har följande styrelseledamöter utsetts av arbetstagarorganisationerna, varav en i taget är suppleant:

Gerhard Olsson

Styrelseledamot

Ledamot i ersättnings- och personalkommittén

Läs mer