Ordinarie bolagsstämma

Nordeas bolagsstämma 2021

Nordea Bank Abp's ordinarie bolagsstämma ägde rum 24 mars 2021.

Läs mer

Tidigare bolagsstämmor

Information om tidigare ordinarie bolagsstämmor.

Läs mer

Om bolagsstämma

Vid bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisor samt ersättning till styrelseledamöter och revisor.  

Läs mer