Våra riktlinjer för att förhindra ekobrott

På Nordea gör vi allt vi kan för att säkerställa att våra resurser samt våra produkter och tjänster inte utnyttjas för att främja ekonomisk brottslighet eller annan olaglig verksamhet.

Nordeas riktlinjer

Vi gör vårt yttersta för att följa gällande lagar och regler i de länder där vi har verksamhet. Därför har vi koncernövergripande riktlinjer som hjälper oss att hålla en hög konsekvent standard i vår regelefterlevnad. Våra riktlinjer är en enhetlig uppsättning principer för riskhantering och obligatoriska standarder som gäller för hela Nordeakoncernen. 

Vi ser fortlöpande över och uppdaterar våra riktlinjer och kontroller för att säkerställa att vi har ett lämpligt och betryggande försvar mot ekonomisk brottslighet.

Lagens andemening

Vi följer inte bara lagen. Våra riktlinjer, processer och rutiner speglar också lagens andemening och avsikt.

Vi som arbetar på Nordea frågar oss inte bara Kan vi göra det? Vi ställer oss också frågan Borde vi göra det?

Våra etiska principer

Våra etiska riktlinjer talar om hur vi ska agera och hjälper oss att fatta beslut. Etik, ärlighet och uppriktighet förväntas av alla våra medarbetare, affärspartners, leverantörer och tillfällig personal som arbetar på uppdrag av Nordea.

 

Våra etiska riktlinjer samt våra övriga interna regler och riktlinjer utgör grunden för vårt arbete.