Bolagsordning

Bolagsordning är det dokument som aktieägarna fastställer på bolagsstämman såsom det övergripande regelverket för bolaget. Ändringar av bolagsordningen beslutas av bolagsstämma i enlighet med finsk lag. 

Nordeas nu gällande bolagsordning började gälla den 1 oktober 2018 genom verkställandet av den gränsöverskridande fusionen som godkändes av Nordea Bank AB:s (publ) årsstämma den 15 mars 2018.

Artiklarna 10 och 11 ändrades genom beslut av bolagsstämman den 23 mars 2023.

Här hittar du bolagsordningen: Nordeas bolagsordning.