Sanktioner

Sanktioner används av enskilda länder eller överstatliga organisationer som EU, FN och av USA:s finansdepartement för att påverka ett visst beteende hos eller en viss politik som bedrivs av länder, personer eller grupper (t.ex. terroristgrupper).

Att frysa tillgångar eller införa vapenembargon, reseförbud, import- och/eller exportförbud och restriktioner för vissa tjänster är exempel på sanktioner. Vissa sanktioner kan omfatta restriktioner för finansiella tjänster.

Banker påverkas av sanktioner i form av restriktioner för varor och tjänster samt överföringar av tillgångar till länder, personer och organisationer som omfattas av sanktioner.

Att bryta mot sanktioner är ett allvarligt brott som kan resultera i böter, tillsynsåtgärder och/eller åtal.

 

Sanktioner mot Ryssland

Nordea följer gällande sanktioner från EU, USA och Storbritannien. Sanktionerna innebär bland annat frysta tillgångar, restriktioner gällande ekonomiska förbindelser med vissa regioner i Ukraina, restriktioner riktade mot energi- och finanssektorerna, import- och exportrestriktioner och flygförbudszoner

Läs mer