Revision

Nordeas verksamhet revideras såväl internt som externt.