Nordeas legala struktur

Nordeas flytt av moderbolagets säte (2017–2018)

Genom en omvänd gränsöverskridande fusion flyttade Nordea sätet för koncernens moderbolag från Sverige till Finland, ett land som även är medlem i EU:s bankunion.  

 

Läs mer

Nordeas förenkling av sin legala struktur (2016-2017)

Genom tre gränsöverskridande fusioner i januari 2017 ändrade Nordea sin legala struktur.

Läs mer

Insättningsgaranti

Efter Nordeas flytt av moderbolagets säte (2017–2018) skyddas insättningar i första hand av den finska insättningsgarantin.

Läs mer

Investerarskydd

Investerarskyddet bestäms enligt reglerna för den finska Ersättningsfonden för investerare. 

Läs mer