Teman

Economic-outlook-pre-buzz-nordea

Economic Outlook

Våra chefsekonomer presenterar sina senaste analyser om det ekonomiska läget i Sverige. Hämta rapporterna, se webbinarierna från den senaste rapporten och lyssna på poddar med experter som gör djupdykningar i de ekonomiska trenderna.

Läs mer
johan-trocme-och-victor-soneback

Nordea On Your Mind

Den här publikationen riktar sig till företag som vill veta vad de kan förvänta sig i framtiden. Den innehåller inga placeringsråd, utan tar upp ämnen av mer strategisk och långsiktig betydelse som kan påverka företagets finansiella resultat

Läs mer (på engelska)
 Susanne Spector

Regionala Utsikter

Regionala Utsikter är Nordeas regionala konjunkturrapport som ges ut två gånger per år. Som enda prognosmakare gör Nordea regionala prognoser för hela Sverige.

Läs mer
River running through forrest

ESG Investments 

Nordeas publikation om sparande med fokus på hållbarhet. Den skrivs på engelska av våra placeringsexperter och tar upp olika teman såsom aktivt ägande, klimatförändringen och ESG-sparande som en mer allmän tren

 

Lâs mer
chief-strategist-nordea-johan-h-larsson

Marknadssyn

Månatlig analys från Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Läs mer