Finansiellt mål och prioriteringar

Vårt finansiella mål för 2025

Mål för 2025:

Avkastning på eget kapital >13%

Förutsätter ett kärnprimärkapitalkrav på 15–16%, inklusive kapitalbufferten.

Vårt nya finansiella mål för 2025 är ambitiöst, men realistiskt. Vi siktar på en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent. Det är ingen ambition eller något önsketänkande, det är ett klart uttalat mål med en bestämd tidsplan – och vi har åtagit oss att nå det.

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef

Våra huvudprioriteringar

 

Skapa

den bästa kundupplevelsen i alla våra kanaler

Driva

fokuserad och lönsam tillväxt

Höja

den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten

 

~ 1 miljon fler

digitalt aktiva kunder (+25 % mot 2021)

Full självbetjäning

för vardagsärenden (mot ~50 % av funktionerna som fanns 2021)

Alla relevanta produkter

ska finnas på ett och samma ställe

Den ledande mobilbanken

i Norden (upprätthålla nivån från 2021)

 
 
Efter att ha besökt den här sidan, hur påverkades din uppfattning om Nordea?