Finansiellt mål och prioriteringar

Vårt finansiella mål för 2025

Mål för 2025:

Avkastning på eget kapital >15%

Förutsätter ett kärnprimärkapitalkrav på 15%, inklusive kapitalbufferten. Ränteläget förutsätts normaliserad på ~2%.

Det uppgraderade målet för 2025 speglar de betydande strukturella förbättringar som gjorts i hela Nordea­koncernen de senaste fyra åren, och som hjälper oss att leverera hög resultatkvalitet, med god lönsamhet och låg volatilitet.

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef

Våra huvudprioriteringar

 

Skapa

den bästa kundupplevelsen i alla våra kanaler

Driva

fokuserad och lönsam tillväxt

Höja

den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten

 

~ 1 miljon fler

digitalt aktiva kunder (+25 % mot 2021)

Full självbetjäning

för vardagsärenden (mot ~50 % av funktionerna som fanns 2021)

Alla relevanta produkter

ska finnas på ett och samma ställe

Den ledande mobilbanken

i Norden (upprätthålla nivån från 2021)

 
 
Efter att ha besökt den här sidan, hur påverkades din uppfattning om Nordea?