Rapporter och presentationer

Våra rapporter och dokument

Senaste årsredovisningen

Årsredovisningen är en omfattande rapport om Nordeas finansiella resultat under föregående år. Den innehåller också hållbarhetsnoter och förvaltningsberättelsen. På den här sidan finns en sammanfattning av den senaste årsredovisningen.

Senaste årsredovisningen

Senaste kvartalsrapporten

Nordea publicerar en kvartalsrapport fyra gånger om året. Det är en kortare redovisning där siffrorna analyseras och jämförs med förra kvartalet och samma kvartal förra året. På den här sidan finns en sammanfattning av den viktigaste informationen från förra kvartalsrapporten

Senaste kvartalsrapporten (på engelska)

Nordeas kapitalmarknadsdag

På kapitalmarknadsdagen presenterar Nordeas ledning sina strategiska prioriteringar och finansiella mål. Du kan hämta presentationerna och se webbsändningen från förra kapitalmarknadsdagen (2022) på den här sidan.

Kapitalmarknadsdag (på engelska)

Material från bolagsstämman

Bolagsstämman är Nordeas högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rösträtt. På den här sidan finns allt material från den senaste stämman.

Material från bolagsstämman

Våra nyheter

Börsmeddelanden

Pressmeddelanden

 

Videos och webbsändningar (på engelska)

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent