Våra intressenter

Kunder

Det är genom att skapa värde för våra kunder – företag, institutioner och privatpersoner – som vi kan skapa ytterligare värde för våra aktieägare och samhället i stort. 

Starka relationer 

Vi prioriterar att bygga långvariga och starka relationer där vi tar hänsyn till våra kunders drömmar, mål och individuella preferenser. Vi är lyhörda för deras behov och låter dem dra nytta av vår expertis och lösningar anpassade efter deras unika situation.

Genom vårt breda utbud av produkter och tjänster kan vi stötta våra kunder i olika skeden och konjunkturlägen. Hela tiden med en positiv och sammanhängande upplevelse i alla våra kanaler och en personligt anpassad rådgivning. 

Vår ambition är att vara en digital föregångare i vår sektor. 

Vi vet att kunderna vill kunna växla mellan våra olika kanaler på ett smidigt sätt och återuppta dialogen med oss där den slutade senast.

Därför drar vi nytta av den senaste tekniken och våra expertkunskaper för att förbättra våra tjänster och ständigt bredda vårt utbud av digitala lösningar och självbetjäningsfunktioner, som ger en bättre kundupplevelse och innebär att våra rådgivare kan fokusera på att tillgodose mer komplexa behov hos våra kunder. 

#1

– den bästa mobilbanken i Norden enligt kunder och analytiker

58md

euro förmedlades i hållbar finansiering under 2022

 

Medarbetare 

Vår ambition är att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren i finansbranschen, i de länder där vi bedriver verksamhet. 

Mångfald, passion och hängivenhet

Varje dag utför Nordeas medarbetare viktiga tjänster för våra kunder och samhällen. Våra medarbetare har ett brett perspektiv som hjälper oss att bättre betjäna vår stora mångfald av kunder. Våra medarbetare kommer från hela världen, representerar en bred palett av yrkesbakgrunder och talar omkring 60 olika språk. Det i sin tur hjälper oss att attrahera och behålla en blandad och inkluderande personalstyrka. 

Vägledning och ledarskap 

Vi betraktar ledarskap som en av de viktigaste drivkrafterna bakom kultur, prestation och trivsel på jobbet. Våra ledare brinner för att vidareutveckla våra medarbetare så att de kan uppnå personlig framgång och samtidigt bidra till bankens framgång. Vi erbjuder också tydliga och strukturerade utvecklingsplaner och -möjligheter för våra medarbetare eftersom vi tror att detta är nyckeln till motivation och yrkesmässig utveckling. 

92

Stabilt betyg på rättvis behandling i personalenkäten People Pulse

81

Förbättrat genomsnittligt index för medarbetare som rekommenderar Nordea i People Pulse

 

Investerare

Våra aktieägare består av globala och nordiska institutionella ägare samt över 560 000 privatpersoner och pensionsfonder i Norden. 

 

Utdelning och aktieåterköp 

Vi strävar efter att skapa värde för våra aktieägare och att ge våra kunder förutsättningar att få en bättre ekonomi och nå framgång. Vi är en ledande bank när det gäller utdelningar och våra starka resultat har möjliggjort betydande utbetalningar till våra aktieägare. 

Vi har betalat ut omkring 6 miljarder euro i utdelningar de senaste tre åren. Våra utdelningar stöttar de samhällen där vi har verksamhet och stimulerar de nordiska ländernas ekonomier.

Med vår starka kapitalposition och kapitaltillväxt var vi den första banken i Europa som började göra aktieåterköp 2021. 

Under 2022 genomförde vi två återköpsprogram på sammanlagt 3 miljarder euro. 

+76%

Totalavkastning de senaste fyra åren

 

Samhället

Vi är en viktig samhällsaktör i Norden. Vi tillhandahåller finansiella tjänster som gör att samhällena kan växa och vi arbetar för finansiell stabilitet i nära samarbete med kunder, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter. 

En säker och hållbar framtid 

Vi har ett ansvar att stödja en hållbar tillväxt. Klimatförändringen innebär risker såväl som möjligheter för samhället och vi vill vara en del av lösningen, både direkt genom vår verksamhet och indirekt genom våra kunders verksamhet och verksamheten i företagen som vi investerar i. Vi utmanar och stöttar sektorer med stor klimatpåverkan i omställningen till nettonollutsläpp. Som bank är vi en viktig del i den här omställningen genom att förmedla medel till hållbar verksamhet. 

Vi hjälper också människor att få bättre kunskaper om ekonomi och digitala tjänster samt främjar företagande genom att delta i mer än 20 program och partnersamarbeten. Vi använder alltså våra kunskaper om bank och finans även utanför vår egen verksamhet för att medverka till positiva förändringar i samhället. 

I början av september 2022 startade vi ett flyktingprogram där många av våra medarbetare hjälpte ukrainska flyktingar att göra sig hemmastadda i Estland, Polen och de nordiska länderna.

Tillsynsmyndigheter och andra myndigheter

Europeiska centralbanken (ECB) är vår främsta tillsynsmyndighet. Banktillsynen på ECB bidrar till att upprätthålla ett tryggt och stabilt banksystem genom konsekvent och standardiserad tillsyn i euroområdet. 

Vi träffades mer än

190,000

barn och ungdomar att dela kunskap om ekonomiska färdigheter.

 

Över

50,000

ungdomar deltog i Matteutmaningen i Sverige.