Presskontakter

Press- och mediefrågor

Ring oss på 0771-40 10 60. Observera att numret endast är för press- och mediefrågor.

Pressjouren är bemannad vardagar 08.00-20.00 och helger 09.00-20.00.

Student

Är du student och vill ha hjälp med examensarbete eller söker praktik? Kontakta student.requests [at] nordea.com (skriv din förfrågan på engelska). 

Partnersamarbete

Söker du ett partnersamarbete? Läs mer om vårt samhällsengagemang och fyll i vårt ansökningsformulär.

Leverantör

Är du leverantör och vill erbjuda produkter eller tjänster? Besök vår leverantörsportal och läs hur du går tillväga.

 

När du kontaktar oss som representant för ett mediaföretag (som journalist, reporter, etc) ber vi dig om ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi gör detta för att hantera våra mediarelationer, med det så kallade berättigade intresset i artikel 6 (f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, som rättslig grund. Nordeas berättigade intresse i det här sammanhanget är att effektivt kunna hantera sina mediarelationer. Dina personuppgifter delas endast av berörda personer på Nordeas kommunikationsavdelning som arbetar med mediahantering, inklusive medarbetare hos andra juridiska personer inom Nordeakoncernen i den mån de behöver uppgifterna i sitt arbete. Vi sparar uppgifterna så länge som den aktuella frågan behandlas i medierna, dock högst två år, med avseende på effektiv mediahantering. Vi gör också regelbundna översyner av relevansen i uppgifterna. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i Nordeas dataskyddspolicy.