Upplysningar

Här hittar du Nordeas upplysningar om ersättning och annan relaterad information:

  • Nordeas Ersättningsrapport för styrande organ som godkänt på den ordinarie bolagsstämman med information rörande ersättningar till styrelseledamöterna, koncernchefen och vice vd.
  • Nordeas Ersättningsförklaring som innehåller information rörande föregående års ersättningar till styrelseledamöterna, koncernchefen och den övriga ledningen.
  • Pillar III upplysningar som ger mer detaljerad information om Nordeas ersättningar. Dessa rapporter redovisas i enlighet med gällande föreskrifter och allmänna råd. 

Upplysningar om ersättning

Utforska våra ersättningsrapporter

Ersättningsrapport 2021

Läs mer om våra planer för att koppla våra incitament till hållbarhetsfaktorer

Hämta rapporten här