Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Upplysningar

Här hittar du Nordeas upplysningar om ersättning och annan relaterad information:

  • Nordeas Ersättningsrapport för styrande organ som godkänt på den ordinarie bolagsstämman med information rörande ersättningar till styrelseledamöterna, koncernchefen och vice vd.
  • Nordeas Ersättningsförklaring som innehåller information rörande föregående års ersättningar till styrelseledamöterna, koncernchefen och den övriga ledningen.
  • Pillar III upplysningar som ger mer detaljerad information om Nordeas ersättningar. Dessa rapporter redovisas i enlighet med gällande föreskrifter och allmänna råd. 

Upplysningar om ersättning

Utforska våra ersättningsrapporter

Erstättningsrapport 2023

Läs mer om kopplingen mellan incitament och vår hållbarhetsstrategi i vår förbättrade Ersättningsrapport 2023

Hämta rapporten här

Erstättningsrapport 2022

Läs mer om vårt fokus  på könsneutral ersättning och mer detaljerad information om ersättningarna

Hämta rapporten här

Ersättningsrapport 2021

Läs mer om våra planer för att koppla våra incitament till hållbarhetsfaktorer

Hämta rapporten här