Så accelererar vi omställningen

”Genom att aktivt försöka påverka och stötta våra kunder i deras omställningsplaner kan vi göra en positiv samhällsinsats.”

Anja Lidgren Hannerz, chef för Group Sustainability.

6 frågor till Anja om vår utveckling
 

Varje dag kommer vi närmare våra hållbarhetsmål.
Här är några av våra nyckeltal. 

Förmedlat

0

miljarder euro i hållbar finansiering under 2023.

-0%

minskning av finansierade utsläpp i kreditportföljen, mätt från 2019. 

0%

av de kunder som fått rådgivning uttryckte att de har hållbarhetspreferenser, 2023.

Hållbarhet är kärnan i vår affärsstrategi och integrerad i alla delar av vår verksamhet, från produktutbud och investeringsbeslut till interna processer. Vi har infört mätbara mål på lång och medellång sikt som ska styra oss mot en grönare och mer hållbar framtid.

Nordea har också kopplat hållbarhetsmålen till ersättningen som utgår till koncernledningen och andra ledande befattningshavare. Målen är relaterade till grön finansiering, implementering av hållbarhetsinitiativ och könsfördelning.

I över 200 år har vi spelat en viktig roll i att stötta våra kunder och utveckla de nordiska samhällena. Den rollen kommer vi att ha även i fortsättningen. Som en ledande bank i Norden har vi kapacitet att stödja den pågående omställningen till nettonollutsläpp – via vårt kunderbjudande, genom våra utlånings- och investeringsbeslut och genom minskade utsläpp från vår interna verksamhet.

Vi har byggt upp en stark kompetens och kapacitet inom det här området och är redo att spela en ledande roll. En stor majoritet av Nordeas rådgivare (över 4 000 personer) har genomgått skräddarsydda hållbarhetsutbildningar anpassade efter deras respektive roller.

Nordea engagerar sig i gemensamma åtgärder

Vi anser att partnerskap och samarbeten är nödvändiga om vi ska kunna lösa hållbarhetsproblemen. Nordea var en av de första nordiska bankerna som undertecknade  FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) i januari 2007. Sedan dess har Nordea fortsatt att driva hållbarhetsfrågor i Norden och internationellt. Nordea var med och utarbetade  principerna för ansvarsfulla banker tillsammans med FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI) och vi var med och grundade Net-Zero Asset Owner Alliance och Net-Zero Asset Managers Initiative. Nordea är också nordisk representant i UNEP FI:s bankstyrelse och Nordeas vd är medlem i  UNEP FI:s ledarskapsråd.

Läs mer om våra åtaganden

Huvudområden där vi gör skillnad

Som en ledande bank i Norden har vi kapacitet att stödja den pågående omställningen till nettonollutsläpp. Vi gör detta genom att fokusera på tre viktiga områden i vår verksamhet:

Investeringar

Som en aktiv ägare med en tydlig ESG-agenda uppmuntrar vi ständigt företagen vi investerar i att stärka sitt hållbarhetsarbete. 

Mer om hur vi arbetar

Utlåning

Vi vill fortsätta att finansiera hållbara verksamheter och samtidigt hjälpa våra kunder att upphöra med miljöskadlig verksamhet. Vi menar att den ekonomiska risken, organisationsrisken och anseenderisken är lägre i företag med hållbara affärsmodeller. 

Mer om hur vi arbetar

Egen verksamhet

Vi är ett stort företag och vi har ställt upp hållbarhetsmål för vad vi kan göra med vår egen verksamhet. 

Mer om hur vi arbetar

Nyheter & insikter