Röstning

Göra skillnad som aktiv ägare 

Röstning är ett effektivt sätt att påverka företag i rätt riktning. Vi anser att en sund bolagsstyrning gynnar aktieägarvärdet och därmed värdet på aktieinnehaven.

Vårt särskilda team för bolagsstyrning ansvarar för att utforma och genomföra Nordea Asset Managements policy för bolagsstyrning. Tillsammans med våra övriga fokusområden inom ESG är det våra principer för bolagsstyrning som vägleder oss när vi röstar och när vi bestämmer i vilka frågor vi aktivt ska påverka företagen.

Om du vill se hur vi har röstat kan du gå till vår röstningsportal. Du kan också läsa mer i våra rapporter.

Röstningsstatistik 2022

Röstade vid

0

bolagsstämmor

Vi satt med i

0

valberedningar.

Stämmor efter land

 • USA 25.1%
 • Kina 10.4%
 • Japan 8.9%
 • Sverige 6.3%
 • Indien 4.6%
 • Övriga 44.7%

Stämmor efter sektor

 • Industri 18,0 %
 • Finans 13,9 %
 • IT 11,7 %
 • Konsument sällanköp 11,1 %
 • Hälsovård 9,8 %
 • Råvaror 8,8 %
 • Konsument dagligvaror 7,8 %
 • Fastigheter 5,9 %
 • Telekomtjänster 5,5 %
 • El, vatten och gas 4,1 %
 • Energi 3,4 %

89% för 12%
mot

ledningens förslag.

Röstningsstatistik 2021

Röstade vid drygt

0

bolagsstämmor. 

Vi satt med i

0

valberedningar.

Stämmor efter land

 • USA 23,0 %
 • Kina 10,5 %
 • Japan 8,9 %
 • Sverige 6,3 %
 • Storbritannien 3,7 %
 • Övriga 47,5 %

Stämmor efter sektor

 • Industri 16,7 %
 • Konsument sällanköp 11,8 %
 • Finans 14,1 %
 • IT 11,4 %
 • Hälsovård 10,1 %
 • Råvaror 8,1 %
 • Konsument dagligvaror 8,0 %
 • Fastigheter 6,3 %
 • Telekomtjänster 6,2 %
 • El, vatten och gas 3,9 %
 • Energi 3,4 %

89% för 11% mot

ledningens förslag.

 

Röstningsstatistik 2020

Röstade vid

701

bolagsstämmor

Vi satt med i

41

valberedningar.

Stämmor efter land

 • USA 25 %
 • Sverige 11 %
 • Kina 7 %
 • Japan 6 %
 • Storbritannien 4 %
 • Finland 4 %
 • Danmark 4 %
 • Övriga 39 %

Stämmor efter sektor

 • Industri 18 %
 • Finans 17 %
 • IT 14 %
 • Hälsovård 13 %
 • Konsument sällanköp 12 %
 • Konsument dagligvaror 8 %
 • Kommunikation 6 %
 • Råvaror 6 %
 • Fastigheter 3%
 • Energi 2 %
 • El, vatten och gas 2 %
   

90% för 10% mot

ledningens förslag.
 

 

Upptäck mer