Nordea bland världens bästa på aktivt ägande

Pressmeddelande | 2024-03-12 07:30

Nordea är nummer ett i Norden och i topp tio bland världens största kapitalförvaltare när det gäller att främja hållbarhet som aktiv ägare. Det visar en ny, oberoende rapport som jämfört Nordea med sina konkurrenter. 

Nordea får stort erkännande för sina ansträngningar om att främja hållbarhet som aktiv ägare i rapporten Voting Matters. Rapporten undersöker hur stora kapitalförvaltare använder sin rösträtt som aktieägare för att påverka företag i positiv riktning i olika miljö- och samhällsfrågor. Det är den ideella organisationen ShareAction som står bakom rapporten. Tack vare ett riktat fokus hamnar Nordea på plats 8 bland de 69 största kapitalförvaltarna i världen.

”Vi välkomnar rapporten och är stolta över att vara bland de tio bästa kapitalförvaltarna i världen och den allra bästa i Norden”, säger Cecilia Fryklöf, chef för Active Ownership i Nordea. ”Det är viktigt att vi är aktiva ägare för att vi ska kunna uppfylla vårt löfte om att vara en ansvarsfull investerare. Våra kunder förväntar sig att vi investerar i företag som hanterar sina ESG-risker på ett bra sätt, och att vi agerar aktivt som ägare för att säkerställa att företagen motsvarar våra förväntningar när det gäller miljö- och samhällsfrågor.”

Aktivt ägande framtidssäkrar bolagen och aktieägarnas avkastning

På miljöområdet förväntar sig Nordea att företagen ska anpassa sig till målen i Parisavtalet eftersom det kan påverka värdeutvecklingen negativt om företagen inte ställer om eller hanterar fysiska risker. Nordea deltar även i initiativen Net Zero Asset Managers och Climate Action 100+, vilket innebär att man också är med och driver klimatutvecklingen i positiv riktning.

En av de viktigaste metoderna som Nordea använder för att påverka bolag i rätt riktning är att rösta på bolagsstämmor som är det högsta beslutande organet i ett bolag.

”De flesta stämmor äger rum på våren och där kan vi göra vår röst hörd. Det är en hektisk tid, men det handlar inte bara om antalet förslag från aktieägarna som vi ställer oss bakom. Det är viktigt att komma ihåg att våra framsteg mäts på hur vi bidrar till värdeutvecklingen för aktieägarna och inte hur många förslag vi röstar för. Vi utvärderar alla förslag på sina egna meriter. Det är innehållet som räknas och om vi anser att ett förslag tar tillvara våra fondsparares intressen så ställer vi oss bakom det”, förklarar Katarina Hammar, chef för Corporate Governance.

Gemensamma krafter skapar positiv förändring

För att kunna påverka går Nordea också ofta ihop med andra kapitalförvaltare, som i Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0). Nordea uppmanar företag att gå med i samarbetet för att minska sina metanutsläpp och kunna hantera dem bättre.

”Ett företag som Nordea fört samtal med är Coterra Energy. Nordea träffade företaget i Texas nyligen och nu har Coterra Energy beslutat att ansluta sig till OGMP 2.0. På den senaste stämman röstade Nordea för att Coterra ska ta fram en offentlig rapport om hur företaget mäter sina utsläpp. Så vi försöker ofta påverka företagen både genom att prata med dem och genom att rösta”, säger Katarina Hammar.

Följer internationell arbetsrätt

När det gäller sociala frågor förväntar sig Nordea att företagen ska följa internationella normer och principer. Nordea engagerar sig i och ställer sig bakom förslag från aktieägarna om till exempel föreningsfrihet (ILO-principerna). Företag som bryter mot internationella normer och principer riskerar att försämra sina förutsättningar att bedriva verksamhet, vilket kan få aktiekursen att falla.

Som aktieägare i Amazon har Nordea till exempel röstat för en extern utvärdering av hur företaget respekterar föreningsfrihet och kollektivförhandlingar.

”Att som aktiv ägare försöka påverka företagen och branscherna vi investerar i är en viktig del i vår strategi för ansvarsfulla investeringar. Vi gör mer än bara röstar på stämmor. Våra ESG-analytiker har cirka 1 000 dialoger med olika företag om året för att diskutera ämnen som klimatförändring, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och god bolagsstyrning. Att vara en aktiv ägare är för oss ett effektivt sätt att trygga värdet för aktieägarna, stärka de långsiktiga resultaten och främja positiv samhällsförändring”, avslutar Cecilia Fryklöf.

Läs mer om rapporten här.

För mer information

Annie Edwards, presskommunikatör, +46 72 146 09 65

 
Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Nordea
Pressmeddelanden