2023-10-16 15:25

Vad är ESG?

ESG – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det här kallas också ofta för hållbarhet. I affärssammanhang handlar hållbarhet om företagets affärsmodell, det vill säga hur dess produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling.

Det handlar också om företagets riskhantering, alltså hur företaget minimerar eventuella negativa effekter av den egna verksamheten.

Här förklarar vi vad ESG står för och hur vi som bank arbetar med ESG i vår kapitalförvaltning. Vi tar även upp varför ESG är en viktig faktor i affärsbeslut.

Miljö

Vår miljö påverkas i allra högsta grad av det vi producerar och konsumerar. Vår produktion, som omfattar allt från bilar till livsmedel, bidrar till klimatförändringen, tar resurser i anspråk och medför sopor, utsläpp, skogsskövling och förlust av biologisk mångfald, med mera.

Filmen nedan visar ett företag som jobbar med återbruk och livscykelhantering av datorer, mobiltelefoner och andra teknikprodukter.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

År 2018 besökte våra ESG-analytiker det svenska IT-företaget Inrego. Det är marknadsledande inom återbruk och livscykelhantering av datorer, mobiltelefoner och andra teknikprodukter. Och de hjälper företag över hela Europa att stärka sitt hållbarhetsarbete.

Socialt ansvar

Företagen har ett ansvar för sina anställda och för samhället, och det ansvaret omfattar bland annat arbetsvillkor, arbetstagarnas rättigheter och mångfald.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

År 2013 besökte vi en guldgruva utanför Johannesburg i Sydafrika. Guld ingår i komponenter som tillverkas och används i tekniksektorn där våra fonder har innehav. För oss är det viktigt att se med egna ögon hur gruvindustrin fungerar och arbetsvillkoren ser ut.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i ett företag kan fungera som en kontrollmekanism i fråga om mutor och korruption, skatt, ersättningar till högsta ledningen, aktieägarnas rösträtt och den interna kontrollen. Vi menar att bolagsstyrning är viktigt för företagens utveckling och att bolagsstyrning gynnar aktieägare, anställda och samhället på lång sikt.

Större öppenhet gentemot ägarna i fråga om styrelsens sammansättning och aktieägarnas rättigheter är en viktig bolagsstyrningsfråga. Om du vill se hur vi har röstat vid olika årsstämmor, gå till vår röstportal.

Hållbarhet
ESG
Hållbara banktjänster