2023-10-16 13:48

Vad är aktivt ägande?

När aktieägarna i ett företag engagerar sig för att påverka företagets strategi och agerande kallas det för aktivt ägande. Inom ansvarsfulla investeringar, och när man arbetar med företagets samhällsansvar, används ofta aktivt ägande för att direkt påverka företagens beslut.

 • Uttrycket aktivt ägande används ofta när aktieägare använder sitt inflytande för att driva företag i en mer hållbar riktning och få dem att börja jobba mot olika ESG-mål. 
   
 • Men en aktiv ägare kan också använda sitt inflytande i andra syften, till exempel att höja företagets lönsamhet. 
   
 • Det finns ett dilemma för en aktiv ägare som vill få företag att gå i en mer hållbar riktning: Ska man investera i företag för att kunna påverka dem, eller ska man helt enkelt låta bli att investera i företag tills deras verksamhet blivit hållbar?
Aktivt ägande kan generellt delas in i två strömmar – engagemang och röstning – båda lika viktiga och beroende av varandra.

Vad gör en aktiv ägare?

En aktiv ägare som arbetar med ansvarsfulla investeringar kan påverka på tre olika sätt:

 • Föra dialog: Aktieägaren kontaktar företagets ledning direkt för att påverka hur företaget drivs.
   
 • Rösta: Aktieägaren kan använda sitt inflytande för att rösta för eller emot förslag på företagets årsstämma, eller lägga fram egna förslag.
   
 • Samarbeta med andra aktieägare: Flera aktieägare kan gå samman för att få större inflytande kring en viss fråga. Det här är en vanlig metod när man arbetar med aktivt ägande och ESG. Ju fler aktieägare som slår sig samman, desto större inflytande får de.

Uppnår de aktiva ägarna något resultat?

Ja. Det finns många exempel i Nordea där vi – ofta tillsammans med andra aktieägare – har lyckats påverka företag att gå mot en mer hållbar verksamhet. 

Men vi lyckas inte varje gång. Om ett företag inte genomför de ändringar som vi vill se kan uteslutning vara det enda alternativet och då säljer vi alla innehav i företaget.

Aktivt ägande
Hållbara banktjänster
ESG