Tillsammans kan vi förenkla vårt sätt att göra affärer

Våra leverantörer är en integrerad del av vår organisation och spelar en viktig roll för att vi ska kunna skapa värde för våra kunder. Vi vet att om vi tillämpar bästa praxis för inköp så bygger vi starka relationer med våra leverantörer som grundas på ömsesidig respekt, öppenhet och förtroende.

På leverantörsportalen kan befintliga och potentiella leverantörer hitta information om:

  • inköpsprocess
  • inköpsvillkor
  • krav på företagets samhällsansvar.

vår leverantörsportal och i vår leverantörshandbok (på engelska) får du veta mer om våra förväntningar och krav på alla leverantörer.