Leverantörsportal

Skapa mervärde tillsammans

Våra leverantörer är en integrerad del av vår organisation och spelar en viktig roll för att vi ska kunna skapa mervärde för våra kunder. Vi vet att om vi tillämpar best practice för inköp så stärker vi våra relationer med våra leverantörer som grundas på ömsesidig respekt, öppenhet och förtroende.

På leverantörsportalen kan befintliga och potentiella leverantörer hitta information om:

  • Bli leverantör till Nordea
  • Inköpsprocess
  • Inköpsvillkor
  • Krav på företagets samhällsansvar
  • Fakturering

vår leverantörsportal (på engelska) får du veta mer om våra förväntningar och krav på alla leverantörer.