Supplier-portaali

Luomme arvoja yhdessä

Tavaran- ja palveluntoimittajat ovat olennainen osa organisaatiotamme ja auttavat meitä luomaan lisäarvoa asiakkaillemme. Uskomme, että hyvät hankintoja koskevat käytännöt edistävät keskinäiseen kunnioitukseen, läpinäkyvyyteen ja luottamukseen perustuvia suhteita tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa.

Supplier-portaalissa on nykyisille ja tuleville tavaran- ja palveluntoimittajille tarkoitettua tietoa seuraavista asioista:

  • Kuinka tulla Nordean tavaran- ja palveluntoimittajaksi
  • Tavaroiden ja palvelujen hankkimista koskeva prosessi
  • Hankintojen ehdot
  • Yhteiskuntavastuuta koskevat vaatimukset.
  • Laskuttaminen

Supplier-portaalissa (englanniksi) kerrotaan Nordean kaikille tavaran- ja palveluntoimittajille asettamista vaatimuksista ja odotuksista.