Tehdään yhteistyöstä mahdollisimman helppoa

Tavaran- ja palveluntoimittajat ovat olennainen osa organisaatiotamme ja auttavat meitä luomaan lisäarvoa asiakkaillemme. Uskomme, että hyvät hankintoja koskevat käytännöt edistävät keskinäiseen kunnioitukseen, läpinäkyvyyteen ja luottamukseen perustuvia suhteita tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa.

Supplier-portaalissa on nykyisille ja tuleville tavaran- ja palveluntoimittajille tarkoitettua tietoa seuraavista asioista:

  • tavaroiden ja palvelujen hankkimista koskeva prosessi
  • hankintojen ehdot
  • yhteiskuntavastuuta koskevat vaatimukset.

Supplier-portaalissa ja Supplier-käsikirjassa (englanniksi) kerrotaan Nordean kaikille tavaran- ja palveluntoimittajille asettamista vaatimuksista ja odotuksista.