Tuotteemme kestävällä pohjalla

Rahoitus

Autamme asiakkaitamme ottamaan ilmastonmuutoksen ja muut kestävyystekijät huomioon rahoituksessaan tarjoamalla heille laajan valikoiman vastuullisia rahoitustuotteita ja -palveluja. 

Olemme sitoutuneet vastaamaan eri tahdissa etenevien asiakkaittemme tarpeisiin. Siksi tarjoamme tuotteita ja palveluja, jotka on suunnattu erikseen henkilöasiakkaille sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille. 

Vihreät rahoitustuotteemme ovat Nordean vihreää rahoitusta koskevien periaatteiden (Green Funding Framework, elokuu 2022) mukaisia. Periaatteet perustuvat kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen ICMA:n julkaisemiin vihreiden joukkolainojen periaatteisiin (Green Bond Principles).

0%

Vähennys yrityslainoihin, moottoriajoneuvolainoihin ja asuinkiinteistöihin liittyvissä päästöissä vuosina 2019–2023.

Yhteensä. Lähde: Nordean vuosikertomus 2023.

 

Sijoitukset

Tarjoamme asiakkaillemme paljon erilaisia sijoitustuotteita, jotka painottavat ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyviä näkökohtia EU:n SFDR-asetuksen ja Nordean sisäisten vastuullisia tuotteita koskevien periaatteiden mukaisesti. Vastuullisen valinnan tuotteet sisältävät SFDR-asetuksen 8 ja 9 artiklan mukaisia rahastoja. Kasvatamme tuotevalikoimaa vastataksemme kysyntään. ESG-asioita painottavien sijoitustuotteiden valikoima laajenee, kun markkinat kehittyvät ja uusia tai muokattuja rahastoja tuodaan markkinoille.

Näin löydät vastuullisuutta painottavat sijoitukset

Nordean vastuullisen valinnan tuotteet on arvioitu ja valittu tiukkojen ESG-kriteeriemme perusteella. Arvioimme sekä tuotteet että niistä vastaavat varainhoitajat. 

Esimerkkejä asioista, joita arvioimme:

  • Kestävyystekijät (ESG) otetaan huomioon sijoitusprosessissa. 
  • Kiistanalaiset yhtiöt ja yhtiöt, joiden toiminta haittaa kestävää kehitystä, suljetaan pois. Esimerkiksi tupakka-, uhkapeli- ja aikuisviihdeyhtiöt.
  • Varainhoitajat käyttävät aktiivisesti vaikutusvaltaansa, jotta sijoituskohteina olevat yhtiöt kehittyisivät entistä vastuullisemmiksi. 

Nordean vastuullisen valinnan rahastot keskittyvät sijoittamaan yhtiöihin, joiden liiketoiminta on kestävää. Haluamme kuitenkin tukea myös yhtiöitä, jotka eivät ole vielä kovinkaan pitkällä vastuullisuustyössään mutta joilla on potentiaalia parantaa toimintaansa. Siksi tarjoamme myös rahastoja, jotka valitsevat yhtiöitä sen mukaan, millaiset mahdollisuudet niillä on muuttaa toimintaansa vastuullisemmaksi ajan myötä. Näissä rahastoissa aktiivinen omistajuus on sijoitusprosessin keskiössä, ja ne muun muassa käyvät vuoropuheluja yhtiöiden kanssa ja äänestävät yhtiökokouksissa vastuullisuuden edistämisen puolesta. Luokittelemme nämä rahastot kategoriaan Nordea vastuullinen valinta – vaikuttaminen.

Valinnat, joilla voidaan vaikuttaa

Valikoima eri Pohjoismaissa

Suomi

Lue lisää vastuullisista sijoituksista, sillä ei ole yhdentekevää, miten elät ja asut, kulutat ja säästät. 

Siirry norjalaiselle sivulle

Vastuullinen neuvonta

Kaikilla asiakkaillamme tulee olla kaikki tieto, jota he tarvitsevat päättäessään raha-asioistaan. Meidän on ymmärrettävä asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja tavoitteet tarkasti ennen kuin voimme tarjota heille palveluja, neuvontaa tai tuotteita.   

Vastuullisuustoimintaohjeessamme sitoudumme

  • kehittämään ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä näkökohtia koskevaa osaamistamme ja tietämystämme, jotta voimme tarjota tarkoituksenmukaista tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvää neuvontaa
  • kehittämään neuvontapalvelujamme, joilla haluamme tarjota asiakkaillemme avoimesti tietoa ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvistä asioista, jotta he voivat tehdä tuotteitamme ja palveluitamme koskevia päätöksiä näiden tietojen perusteella
  • ottamaan nykyiset ja tulevat ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät näkökohdat huomioon entistä paremmin tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän neuvonnan kehittämisessä.