Pakotteet

Pakotteet ovat kansallisten viranomaisten ja kansainvälisten yhteisöjen (esim. EU, YK ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriö) keino vaikuttaa muiden valtioiden, henkilöiden tai ryhmittymien, esimerkiksi terroristiryhmien, ei-toivottuun toimintaan tai politiikkaan.

Tavallisimpia pakotteisiin liittyviä rajoitteita ovat varojen jäädyttäminen, aseiden myyntikielto, matkustuskielto, tuonti- ja vientirajoitteet sekä tiettyjen palvelujen tarjoamista koskeva kielto. Tiettyihin pakoteohjelmiin voi myös sisältyä finanssipalvelujen tarjoamista koskevia rajoitteita.

Pakotteet vaikuttavat rahoituslaitoksiin tuotteiden ja palvelujen tarjoamista ja varojen liikkumista koskevien rajoitusten kautta, kun osallisina on pakotteiden kohteena olevia maita, henkilöitä tai yrityksiä.

Pakotteiden rikkominen on rangaistava teko, joka voi johtaa hallinnollisiin seuraamuksiin, rikossyytteisiin ja sakkoon tai jopa vankeuteen.

 

Venäjään liittyvät pakotteet

Nordea noudattaa asiaankuuluvia EU:n, YK:n, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen asettamia pakotteita. Näihin pakotteisiin sisältyy tällä hetkellä varojen jäädytys, taloudellisia suhteita tiettyjen Ukrainan alueiden kanssa koskevat rajoitukset, energia- ja rahoitussektoreihin kohdistuvat rajoitukset, tuonti- ja vientirajoitteet sekä ylilentokiellot.

Lue lisää