Tarkoitus ja arvot

Tarkoituksemme

We enable dreams and aspirations
for a greater good.  

 

Arvomme

Arvomme näkyvät yrityskulttuurissamme, jossa ihmiset palvelevat asiakkaita innolla, tekevät yhteistyötä yli organisaatiorajojen, ottavat aidosti vastuuta omasta työstään ja tuovat rohkeasti asioita esiin ja haastavat toisiaan. 

Arvomme määrittelevät kulttuurimme, työskentelytapamme ja tapamme tehdä päätöksiä.

Collaboration

For the common good

Ownership

It starts with me

Passion

To serve our customers

Courage

To do what is right 

 

Tarkoitus ja arvot käytännössä

Kehittyminen ja oppiminen

Menestyksemme perustuu erittäin osaaviin tiimeihin, jotka palvelevat asiakkaita innolla ja luovat erinomaisia asiakaskokemuksia.

Haluamme, että koko henkilöstöllämme on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja tulla erinomaisiksi työssään. Siksi olemme luoneet kulttuurin, jossa nordealaiset voivat kehittyä ja oppia.

 
 

Yhteiskuntavastuutoiminta

Me Nordeassa tiedämme, että hyvät taloustaidot auttavat menestymään elämässä.
 

Siksi teemme paikallista yhteiskuntavastuutyötä, jolla edistämme taloustaitoja ja yrittäjyyttä.

Edistämme muutosta

Ymmärrämme, että meidän vastuullamme on auttaa asiakkaitamme ja yhteiskuntaa ottamaan askeleita kohti vastuullista tulevaisuutta.

Tuemme asiakkaitamme siirtymässä ja autamme heitä tekemään vastuullisia valintoja. Lisäksi olemme aktiivinen omistaja ja viemme luotto- ja sijoituspäätöksillämme muutosta eteenpäin.

 
 

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

Haluamme edistää yhteiskuntaa, jossa monimuotoisuus on voimavara ja kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet.

Pyrimme joka päivä olemaan monimuotoinen ja syrjimätön työpaikka.