Miksi esitämme kysymyksiä

Kun tunnemme asiakkaamme ja ymmärrämme heidän tapojaan käyttää pankkipalveluja, pystymme luomaan entistä turvallisemman taloudellisen toimintaympäristön sekä noudattamaan lakeja ja säännöksiä.

Siksi pankkipalvelujen käytön perusteiden on oltava selvät ja hyväksyttävät kaikissa asiakassuhteissa.

Johdonmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi olemme ottaneet käyttöön ohjeet asiakkaan tuntemisesta sekä pakotteita koskevat ohjeet ja pakotteiden noudattamista koskevat periaatteet, jotka vastaavat EU:n ja kansallisen tason vaatimuksia talousrikollisuuden torjunnasta. 

Esitämme kysymyksiä näiden vaatimusten täyttämiseksi. Vaadimme henkilöllisyyden todentamista ja selvityksiä muun muassa varallisuuden lähteestä, varojen alkuperästä, liikesuhteista ja pankkipalvelujen käytön perusteista. 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent