Vuoropuhelut

Tavoitteellisia vuoropuheluja

Uskomme, että kestävyyteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia on hallittava entistä paremmin, jotta tuottoa voidaan saavuttaa vastuullisesti. Uskomme myös, että vuoropuhelut kasvattavat yritysten mahdollisuutta menestyä pitkällä aikavälillä ja hyödyttävät siten yrityksiä, asiakkaita ja koko yhteiskuntaa.

Nettonollapäästöjä koskevan tavoitteemme mukaisesti päätimme vuonna 2021 varmistaa, että vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia 200 suuripäästöisimmästä yhtiöstä sijoitussalkuissamme joko noudattaa Pariisin ilmastosopimusta tai on sen noudattamiseen tähtäävän vaikuttamistyön kohteena. Vuodelle 2030 asetettu tavoite on 100 prosenttia.
Vuonna 2022 aloitimme sitkeän vaikuttamiskampanjan, jolla viestimme Parisiin ilmastosopimusta koskevista odotuksistamme 200 suuripäästöisimmälle yhtiölle. Lue lisää tästä työstä Nordean vastuullisen sijoittamisen vuosikatsauksesta.

Lue lisää yhteistyöstämme

Tukea aitoja muutoksia toteuttaville yhtiöille

Pidämme aktiivista omistajuutta keskeisenä vaikuttamiskeinona ESG-asioissa ja vastuullisessa sijoittamisessa. Siksi sovellamme aktiivisen omistajuuden periaatteita kaikissa tuotteissamme. Vuoropuhelut kestävät yleensä vuosia, ja Nordea Asset Management käy niitä joko yksin tai yhdessä muiden yhteisösijoittajien kanssa. Vuoropuheluissamme yhdistyvät salkunhoitajien, analyytikkojen ja ESG-asiantuntijoiden näkökulmat. Tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen näkemys ja johdonmukaiset tavoitteet vuoropuheluille.

Vuoropuhelun ollessa käynnissä tapaamme yhtiön edustajia säännöllisesti ja seuraamme vuoropuhelulle määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Vuoropuhelu voi tarkoittaa keskustelua yrityksen hallintoelinten kanssa, vaikuttamista hallituksen kokoonpanoon, yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa äänestämisestä yhtiökokouksissa tai yhtiön yleistä silmälläpitoa. Keskusteluissa voimme kertoa yrityksen toimintaa koskevista odotuksistamme ja kannustaa yritystä toimimaan entistä vastuullisemmin. Vuoropuhelun edistymistä koskevat raportit ja sen lopputulos annetaan tiedoksi salkunhoitajille ja analyytikoille, jotka ottavat tiedot huomioon sijoituspäätöksissään. Jos vuoropuhelu liittyy tietyn sijoituksen kannalta kriittisiin asioihin tai yleisesti yritykseen sijoituskohteena eivätkä odotuksemme täyty, asiaa edistetään muilla aktiivisen omistajan keinoilla, kuten äänestämisellä. Viimeisenä keinona voidaan harkita karanteenia tai sijoituksesta luopumista.

Nordea Asset Management käy vuoropuheluja kaikkien rahastojemme puolesta tämän prosessin mukaisesti:

Päätös vuoropuhelusta>Vuoropuhelua koskeva suunnitelma ja sen tavoitteet>Tutkimus ja tapaaminen>Raportti edistymisestä tai muiden keinojen käyttöönotto

 

Vuoropuhelujen teemat

Vuoropuhelumme kuuluvat yleensä yhteen tai useampaan kolmesta teemasta.

Kukin teema liittyy tiiviisti kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ESG-riskeihin, ja ne on valittu ja määritelty tiiviissä yhteistyössä ESG-asiantuntijoiden, salkunhoitajien, analyytikkojen ja asiakkaiden kanssa. Kaikki vuoropuhelut kirjataan Nordean omaan tietokantaan, ja vastuullisen sijoittamisen tiimi seuraa niiden edistymistä.

 

Mikä on Nordea Asset Management?

Nordea Asset Management on yksi Pohjoismaiden suurimmista varallisuudenhoitajista ja sillä on toimintaa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa. Lähes yhtä kolmasosaa sen hoidossa olevista varoista hoidetaan ESG STARS -strategioiden mukaisesti. Lyhenne NAM. 

 

Mikä on Nordea Funds?

Nordea Funds on Pohjoismaiden suurin rahastoyhtiö, ja sen omistaa Nordea Bank Oyj. Nordea Funds keskittyy aktiiviseen rahastonhoitoon, ja sen tekemät päätökset perustuvat liiketoimintaa koskevaan tietoon, analyyseihin ja vastuullisuuskriteereihin. 

Tutustu lisää