Nordea yhteiskunnassa

Uskomme, että taloustaidot ovat hyvän elämän kulmakivi

Uskomme, että nuorten talousosaamisen tukeminen ja yrittäjyyteen kannustaminen edistävät hyvinvointia yhteiskunnassa.

Vuonna 2022 nordealaiset vapaaehtoiset kohtasivat taloustaitojen parissa yli

0 000

lasta ja nuorta omien ja kumppanien kanssa toteutettujen hankkeittemme kautta.

Startup & Growth -yksikkömme järjesti vuonna 2022 yli

0

tapaamista sijoittajien ja startupien välillä.

Jaamme osaamistamme

Haluamme olla mukana rakentamassa pohjoismaalaisten tulevaisuutta.

Haluamme auttaa ihmisiä oppimaan taloustaitoja ja innostaa heitä yrittäjyyteen. Lisäksi haluamme tukea yrityksiä kestävässä kasvussa ja uusien työpaikkojen tarjoamisessa.

Näin voimme auttaa yrityksiä menestymään, ja ihmiset pääsevät kokeilemaan rajojaan, tarttumaan innostuksen kohteisiinsa, tekemään asioita yhdessä ja toteuttamaan unelmiaan.

On meille etuoikeus saada edistää taloustaitoja ja yrittäjyyttä yhteiskunnassa vapaaehtoistyöhön osallistumalla.

Kaksi painopistealuettamme

Taloustaidot

Talouslukutaito ei tarkoita pelkästään tiettyjä tietoja ja taitoja, vaan se sisältää myös kyvyn tehdä taloudelliseen hyvinvointiin johtavia päätöksiä. Kun ihmiset hoitavat omat raha-asiansa hyvin, he turvaavat oman tulevaisuutensa ja auttavat pitämään rahoitusmarkkinat vakaina.

Nordealla on suurena finanssialan toimijana merkittävä rooli yhteiskunnassa talousosaamisen kasvattajana. Teemme yhteistyötä järjestöjen kanssa ja jaamme osaamistamme esimerkiksi oman talouden suunnittelussa, säästämisessä ja raha-asioita koskevien päätösten tekemisessä.

Yrittäjyys

Yrittäjyydellä on yhteiskunnassa erittäin tärkeä rooli, sillä yrittäjyydellä luodaan kasvua ja innovaatioita. Nordea voi omalla osaamisellaan tukea yrittäjyyttä monella tavalla ja auttaa yrittäjiä kasvattamaan liiketoimintaansa. 

Yrittäjät laativat omat kasvusuunnitelmansa, ja meidän neuvontamme ja mentorointimme auttavat heitä toteuttamaan ne. Esittelemme heidät myös yhteistyökumppanien, asiantuntijoiden, sijoittajien ja kasvuosaajien verkostoille.

Näin lahjoitamme

Lahjoitukset

Tänä vuonna lahjoituksilla on tuettu etenkin ukrainalaisia. Muut lahjoitukset liittyvät taloustaitojen parantamiseen.

Vapaaehtoistyö

Kaikilla nordealaisilla on mahdollisuus tehdä kaksi palkallista työpäivää vapaaehtoistyötä osana yhteiskuntavastuutoimintaamme. He voivat esimerkiksi opettaa nuorille taloustaitoja tai osallistua yrittäjyyttä tukeviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 

Tiesitkö, että pelkästään viime vuonna teimme 6 500 tuntia vapaaehtoistyötä eri hankkeissa?

Kumppanuudet

Voimme tarjota paljon asiantuntemusta yritysten ideoiden ja suunnitelmien sekä kasvun tueksi. Yrittäjyyshankkeissamme tuomme startup- ja scaleup-yrityksiä yhteen sijoittajien kanssa, osallistumme mentorointiohjelmiin ja sponsoroimme erilaisia hankkeita. Luomme foorumeita, osallistumme tapahtumiin ja autamme asiakkaitamme kehittymään yhdessä.

Tiesitkö, että viime vuonna esittelimme Investor Speed Dating -pikatreffeillä 241 yrittäjää sijoittajille?