19-03-2024 13:54

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus ovat luonnollinen osa päivittäistä työtämme

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus ovat meille tärkeitä. Pyrimme joka päivä löytämään uusia tapoja edistää näitä kahta asiaa Nordeassa, asiakassuhteissa ja yhteiskunnassa yleisesti.
Diversity and inclusion

Nordealla on yli 30 000 työntekijää. Heistä jokaisen tarina on ainutlaatuinen. Heistä jokaisen tarina on ainutlaatuinen. Työntekijämme puhuvat yli 65:a eri kieltä ja ovat kotoisin eri puolilta maailmaa. Erilaiset taustat, kokemukset ja taidot tuovat erilaisia näkökulmia ja auttavat meitä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Niiden ansiosta pystymme myös olemaan hyvä yrityskansalainen, rekrytoimaan monipuolisesti ja yhdenvertaisesti sekä varmistamaan, että työntekijämme viihtyvät Nordeassa. Edustamme tasa-arvoa ja kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia, jotka ovat arvojemme kulmakiviä. 

”Emme voi saavuttaa yhdenvertaisuutta yhdellä yksittäisellä toimenpiteellä, vaan meidän on tehtävä se yhdessä. Haluamme olla yhdenvertainen työpaikka, jonne jokainen sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta ominaisuudesta riippumatta on tervetullut ja jossa jokaista kunnioitetaan omana itsenään”, Nordean Diversity & Inclusion -yksikön vetäjä Åsa Nilsson Billme sanoo. 

Me Nordeassa teemme moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden eteen määrätietoista työtä ja lisäämme jatkuvasti henkilöstön tietoisuutta näistä asioista. Olemme myös allekirjoittaneet eurooppalaisen monimuotoisuussitoumuksen toimintamaissamme osoittaaksemme, että olemme sitoutuneet vahvasti näihin asioihin, sekä oppiaksemme muilta ja parantaaksemme toimintaamme.  

”Moninaisuus ja yhdenvertaisuus ovat kaiken toimintamme ytimessä, ja me kaikki otamme niistä vastuun. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijämme ovat perustaneet omia ryhmiä, joissa he voivat jakaa arvokasta tietoa kokemuksistaan päivittäisessä työssään. Konsernin ylin johto on sitoutunut edistämään näitä asioita koko organisaatiossa, ja meillä on moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta käsittelevä toimikunta, joka ohjaa organisaatiotamme ja jonka toimintaan osallistuu konsernin johtoryhmän jäseniä”, Åsa Nilsson Billme sanoo.  

 
Emme voi saavuttaa yhdenvertaisuutta yhdellä yksittäisellä toimenpiteellä, vaan meidän on tehtävä se yhdessä.

Åsa Nilsson Billme, Head of Diversity & Inclusion.

Esimerkkejä Nordean työstä moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden parissa

 • Konsernissa on työntekijöiden vetämiä ryhmiä, jotka keskittyvät esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyviin asioihin (HLBTIQ+), monimuotoisuuteen, eri-ikäisyyteen, tasa-arvoon ja monikulttuurisuuteen Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Virossa ja Yhdysvalloissa.  
   
 • Kehitämme jatkuvasti myös henkilöstöprosessejamme, kuten rekrytointia ja osaamisen johtamista, jotta varmistamme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoiset mahdollisuudet.  
   
 • Teemme jatkuvasti työtä lisätäksemme tietoisuutta moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta Nordeassa, ja tämän tueksi on laadittu ohjeistuksia ja kehitetty työkaluja. 
 • Let’s Talk -työkalumme avulla pidämme yllä vuoropuhelua, jolla halutaan estää kaikenlainen häirintä työpaikalla. Nordeassa ei hyväksytä minkäänlaista uhkailua, häirintää, väkivaltaa, kiusaamista eikä muuta vastaavaa epäasiallista kohtelua asiakkailta eikä työntekijöiden kesken. 
   
 • Ymmärrämme ennakkoasenteiden vaikutuksen ja koulutamme koko henkilöstön tunnistamaan tämän. Olemmekin kehittäneet uuden ennakkoasenteita käsittelevän koulutuksen, jossa keskitytään muun muassa asiakastapaamisiin.  
   
 • Nordea on Pride -tapahtumien ylpeä kumppani.

Lisätietoja on Nordean moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta käsittelevissä periaatteissa. Katso myös Nordean vastuullisuustavoitteet.

Diversity & inclusion
Arvot
Henkilöstö
Vastuullisuus

Related news